• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
004465

Podkład do metalu

1 liter
Nr. art: 004465

  • Z aktywną ochroną antykorozyjną
  • Nakładać pędzlem lub wałkiem
  • Wodny

Cena reg.
29,99
24,38 netto. Ceny bez kosztu dostawy.
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Wodny podkład do metalu z aktywną ochroną antykorozyjną na bazie cynku.

Podkład marki Hard Head jest przeznaczony do podłoży żelaznych i stalowych oraz do metali lekkich i blachy galwanizowanej. Nadaje się do pomalowania większością farb zapewniających szczelność powłoki. Nakładać pędzlem lub wałkiem.

Dane produktu

Numer artykułu 004465
Gwarancja 1 Rok
Wydajność farby (przy nakładaniu jednej warstwy) 8 m²/l
Zalecana temperatura podczas nakładania +5 - +30°C
Czas schnięcia 3 h
Pojemność 1 l
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do …

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.