• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
005965
Nowość

Impregnat do drewna Impregnat Extra Powłokotwórczy

4,5 l
Nr. art: 005965

Cena reg.
79,99
65,03 netto. Cena bez dostawy.
Obserwuj produkt

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Preparat do powierzchni drewnianych znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń. Uwydatnia piękno drewna i zabezpiecza je przed wilgocią, rozwojem glonów i grzybów pleśniowych oraz szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Zachowuje widoczny rysunek słojów.

Dane produktu

Numer artykułu 005965
Gwarancja 1 Rok
Zalecana temperatura podczas nakładania +5 - +30 °C
Gęstość 0,85 kg/l
Wydajność farby (przy nakładaniu jednej warstwy) 12 m²/l
Pojemność 4,5 l
Pyłosuchość 16 h
Kolor Palisander
Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do …

2-butanona-oxima 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate