• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
530095

Środek do mycia betonu i kamienia

1 l
Nr. art: 530095

  • Koncentrat
  • O działaniu dezynfekującym

Cena reg.
19,99
16,25 netto (bez Vat-u). Podane ceny nie obejmują kosztu dostawy.
Cena za litr 19,99
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Koncentrat do czyszczenia kamienia i betonu! Środek do mycia kamienia marki Hard Head to koncentrat czyszczący o działaniu dezynfekującym, przeznaczony w szczególności do czyszczenia powierzchni zewnętrznych z kamienia, betonu i cegieł. W ciągu dziesięciu minut środek skutecznie rozpuszcza brud, przebarwienia, narosty i inne osady. W normalnych warunkach środek do mycia kamienia i betonu powinien być stosowany w postaci rozcieńczonej, jednak w przypadku wystąpienia czarnej pleśni należy użyć go w formie koncentratu.

Dane produktu

Numer artykułu 530095
Gwarancja (w miesiącach) 12 m.
Pojemność 1 l
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do …