Nakręcamy do działania!
813194

Płyn do zmywania

600 ml
Nr. art: 813194

4,99
4,06 Netto

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Wydajny płyn do zmywania o przyjemnym zapachu.

Dane produktu

Numer artykułu 813194
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 600 ml
Zapach Jabłko
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.