Nakręcamy do działania!
813202

Żel zapachowy

Nr. art: 813202

6,99
5,68 Netto

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Prosty sposób na piękny zapach w toalecie! Praktyczny i sprytny aplikator zawiera żel, który należy przycisnąć do wewnętrznej ścianki muszli klozetowej, a następnie spuścić wodę, co uwalnia przyjemny zapach. Po całkowitym spłukaniu żelu wystarczy nałożyć kolejną porcję aplikatorem.

Dane produktu

Numer artykułu 813202
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 36 ml
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem