• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
629042

Środek do czyszczenia felg Wheel Cleaner

500 ml
Nr. art: 629042

32,99
19,99 Taniej o 13,-
16,25 netto. Cena bez dostawy.
Produkt wycofany z asortymentu
Ważna informacja

Podobne produkty

  • Szybkie działanie i wysoka wydajność
  • Kolorowy wskaźnik aktywności preparatu
  • Zero kwasów
34,99

Szybko i niezwykle skutecznie czyści felgi aluminiowe, stalowe i lakierowane.

Dane produktu

Numer artykułu 629042
Pojemność 500 ml
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do … Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.