• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
620005

Szampon samochodowy Wash & Wax Shampoo

500 ml
Nr. art: 620005

Cena reg.
29,99
24,38 netto. Cena bez dostawy.

Termin dostawy 3 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Zawiera wosk, który zapewnia czystą, błyszczącą powierzchnię. Zmniejsza przyczepność wody. Minimalna konieczność wycierania.

Dane produktu

Numer artykułu 620005
Pojemność 500 ml
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem