• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
629343

Cleaner

300 ml
Nr. art: 629343

Cena reg.
19,99
16,25 netto. Cena bez dostawy.
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja


Zapewnij samochodowi fantastyczny połysk! Do użycia przed woskowaniem. Pasuje do lakierów zwykłych oraz metalicznych. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 629343
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 300 ml
Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć … po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.