Nakręcamy do działania!
951157

Preparat do regulacji pH pH Plus

Nr. art: 951157

  • Podwyższa pH wody

Cena reg.
29,99
24,38 netto. Cena bez dostawy.

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Pomaga regulować wartość pH! Środek pH Plus marki Swim & Fun to preparat do regulacji pH, który podwyższa pH wody w basenie. Jest stosowany, gdy wartość pH wody w basenie jest za niska.

Dane produktu

Numer artykułu 951157
Gwarancja 1 Rok
Waga 1 kg
Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.