• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
550303

Pasta polerska

500 ml
Nr. art: 550303

  • Łatwa aplikacja
  • Produkt szwedzki

Cena reg.
24,99
20,32 netto. Ceny bez kosztu dostawy.

Termin dostawy 3 do 5 dni roboczych

Ważna informacja


Łatwa w aplikacji pasta polerska produkcji szwedzkiej! Łatwa w aplikacji pasta polerska Kayoba Marine Accessories przywraca blask i połysk matowym i zniszczonym powierzchniom pokrytym żelkotem i lakierem dwuskładnikowym. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 550303
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 500 ml
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody Zawartość/pojemnik usuwać do …

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.