• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
550303

Pasta polerska

500 ml
Nr. art: 550303

  • Łatwa aplikacja
  • Produkt szwedzki

Cena reg.
24,99
20,32 netto (bez Vat-u). Podane ceny nie obejmują kosztu dostawy.
Cena za litr 49,98

Termin dostawy: 3 do 5 dni roboczych

Ważna informacja


Łatwa w aplikacji pasta polerska produkcji szwedzkiej! Łatwa w aplikacji pasta polerska Kayoba Marine Accessories przywraca blask i połysk matowym i zniszczonym powierzchniom pokrytym żelkotem i lakierem dwuskładnikowym. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 550303
Gwarancja (w miesiącach) 12 m.
Pojemność 500 ml
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody Zawartość/pojemnik usuwać do …

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.