• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Polityka ochrony danych osobowych

Firma Jula AB (zwana dalej „Jula”/„my”) dba o nienaruszalność dóbr osobistych swoich klientów. Dlatego zawsze dążymy do tego, by jak najlepiej chronić dane osobowe oraz przestrzegać wszystkich stosownych i aktualnie obowiązujących przepisów i zasad.

 

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich danych gromadzonych za pośrednictwem aplikacji JulaPro lub tytułem członkostwa przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zwanymi dalej „Przedsiębiorca”) w programie lojalnościowym JulaPro. Akceptując niniejszą politykę w aplikacji w związku z rejestracją lub przekazaniem danych, Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach marketingowych.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Jula AB, nr org. 556250-6252, Box 363, 532 24 Skara, Szwecja, nr telefonu: +46 (0)511 34 20 00.

 

II. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Na potrzeby niniejszej polityki ochrony danych osobowych, przez dane osobowe rozumie się informacje identyfikujące Przedsiębiorcę, tj. firmę, adres siedziby, adres e-mail, telefon oraz dane osób reprezentujących Przedsiębiorcę w zakresie imienia, nazwiska, adres e-mail oraz telefonu.

 

Jula gromadzi dane osobowe Przedsiębiorców w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym JulaPro oraz w celu korzystania z aplikacji JulaPro, na co Przedsiębiorcy wyrażają zgodę. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a Przedsiębiorcą udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 

Jula przechowuje, wykorzystuje, przekazuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe, zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą Przedsiębiorcy i zawsze wyłącznie w zakresie wymaganym w określonym przypadku.

 

Jula przetwarza dane osobowe, w celu wykonania umów zawartych z Przedsiębiorcami oraz utrzymywania dobrych relacji gospodarczych z Przedsiębiorcami. W tym celu możemy przekazywać wyżej wymienione dane osobowe innym spółkom koncernu Jula i współpracującym z nami podmiotom, a także łączyć je z danymi z innych baz. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane innym firmom, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą wykorzystywane na potrzeby firmy Jula, np. do wykonania druku i dystrybucji, a także do administracyjnych. Firma Jula może również wykorzystywać te dane do zarządzania zakupami i saldami rabatowymi, jak również do działań marketingowych, np. wysyłki ofert, wysyłania materiałów drogą pocztową, elektroniczną oraz SMS-ową.

 

Dane osobowe Przedsiębiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym wyrejestruje się z aplikacji JulaPro poprzez zamknięcie konta w ramach platformy internetowej JulaPro.

 

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Warunkiem korzystania z aplikacji JulaPro oraz udziału w programie lojalnościowym JulaPro jest wyrażenie zgody przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji konta w ramach platformy internetowej prowadzonej w związku z aplikacją JulaPro.

 

Przedsiębiorca wyraża zgodę poprzez zaznaczenie w ramach formularza rejestracyjnego swojej akceptacji dla następujących oświadczeń:

 

- Tak, wyrażam zgodę na: a) przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.) oraz  postanowienia Polityki Ochrony Danych Osobowych,

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez administratora, w celach promocyjno-marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.

 

Przedsiębiorca może w każdej chwili złożyć Jula oświadczenie o całkowitym bądź częściowym cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Przedsiębiorca ma prawo żądać ich poprawienia, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Przedsiębiorca ma także prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o tym, które dane osobowe są przez nas przetwarzane, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały zgromadzone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w celu uzyskania takich informacji należy przesłać wniosek sporządzony w formie pisemnej wysłany przesyłką poleconą na adres Jula (Administratora).

 

IV. Środki ochrony danych osobowych

Podjęliśmy, w stosownych przypadkach wraz z współpracującymi z Jula podmiotami, szereg działań mających na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych. Korzystamy z zapór sieciowych i programów antywirusowych, które zabezpieczają nasze sieci i systemy przed niepowołanym dostępem. Nasi pracownicy otrzymują rygorystyczne instrukcje określające sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Dostęp do urządzeń i systemów, w których gromadzone są dane osobowe, ma ograniczona liczba pracowników, a do zalogowania się do tych systemów konieczne jest podanie nazwy użytkownika i hasła indywidualnie zdefiniowanej przez Przedsiębiorcę.