• Odbiór w multimarkecie już po 5h
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Gwarancje i reklamacje produktów

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym można złożyć w dowolnym multimarkecie Jula, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa. Produkt reklamowany można dostarczyć do wybranego multimarketu Jula lub odesłać na adres podany w formularzu zwrotów i reklamacji.

Reklamacje produktów zakupionych w multimarkecie Jula mogą być składane w dowolnym multimarkecie. Produktów zakupionych w multimarkecie Jula, nie można odesłać na adres sklepu internetowego podany w Formularzu Zwotów i Reklamacji.

Gwarancja

Firma Jula udziela gwarancji na uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja co do zasady obejmuje bezpłatne usuwanie usterek bądź wymianę produktu na nowy.

Produkty oferowane przez firmę Jula objęte są z reguły 12-miesięczną gwarancją, a w przypadku ich zastosowania do celów komercyjnych okres ochrony gwarancyjnej wynosi 6 miesięcy.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, klient powinien dostarczyć wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT, wyciąg z konta bankowego itp.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części, do których należą m.in.: szczotki węglowe, wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne).

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Kartach Gwarancyjnych/Warunkach gwarancji.

1. Karta gwarancyjna Rowerów Kayoba

2. Warunki gwarancji obuwia i odzieży

3. Karta gwarancyjna produktów marek Jula.

 

Produkty o dłuższym okresie gwarancji

Niektóre produkty, np. elektronarzędzia Meec Red Series, objęte są wydłużoną 36-miesięczną gwarancją, a w przypadku zawodowego zastosowania gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy. Informacja o wydłużonej gwarancji znajduje się zwykle w specyfikacji produktu oraz na jego opakowaniu.

 

Reklamacje

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, kupujący może reklamować produkt z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od momentu jego zakupu.

Kupujący może reklamować wadliwy produkt w każdym jednym sklepie stacjonarnym, a reklamacje produktów nabytych w sklepie internetowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zwrotu i reklamacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje z tytułu rękojmi są rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.