Nakręcamy do działania!

Gwarancje i reklamacje produktów

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym można złożyć w dowolnym multimarkecie Jula, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Gwarancja

Firma Jula udziela gwarancji na uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja co do zasady obejmuje bezpłatne usuwanie usterek bądź wymianę produktu na nowy.

Produkty oferowane przez firmę Jula objęte są z reguły 12-miesięczną gwarancją, a w przypadku ich zastosowania do celów komercyjnych okres ochrony gwarancyjnej wynosi 6 miesięcy.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, klient powinien dostarczyć wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT, wyciąg z konta bankowego itp.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części, do których należą m.in.: szczotki węglowe, wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne).

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego

 

Produkty o dłuższym okresie gwarancji

Niektóre produkty, np. elektronarzędzia Meec Red Series, objęte są wydłużoną 36-miesięczną gwarancją, a w przypadku zawodowego zastosowania gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy. Informacja o wydłużonej gwarancji znajduje się zwykle w specyfikacji produktu oraz na jego opakowaniu.

 

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Firma Jula oferuje możliwość zwrotu produktu w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu. Dotyczy to zarówno produktów nabytych w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym.

Zwrot produktu jest możliwy tylko i wyłącznie pod warunkiem, że produkt jest kompletny, nie nosi śladów użytkowania oraz pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Wraz ze zwracanym produktem należy przedstawić dowód jego zakupu,  tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Dokonując zwrotu produktu w sklepie stacjonarnym, kupujący otrzymuje z powrotem zapłaconą kwotę od razu po uznaniu zwrotu przez personel sklepu. Co do zasady zwrot ceny produktu odbywa się w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność podczas zakupu. Jeżeli produkt został kupiony w sklepie internetowym i nie jest zwracany w sklepie stacjonarnym, zwrot ceny produktu odbywa się zawsze w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność podczas zakupu.  

 

Reklamacje

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, kupujący może reklamować produkt z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od momentu jego zakupu.

Kupujący może reklamować wadliwy produkt w każdym jednym sklepie stacjonarnym, a reklamacje produktów nabytych w sklepie internetowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zwrotu i reklamacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje z tytułu rękojmi są rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.