• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Warunki zakupu

Multimarkety Jula nie prowadzoną sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do klientów detalicznych.

Warunki płatności

Wszystkie ceny za towary nabyte w sklepach Jula Poland Sp. z o.o. zawierają podatek VAT. 
Jula Poland Sp. z o.o. nie zawiera umów z osobami niepełnoletnimi.

Gwarancja jakości

1. Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa) posiada w swojej ofercie towary własnej marki, na które udziela 12-miesięcznej gwarancji od momentu wydania towaru kupującemu. W przypadku profesjonalnego lub zawodowego zastosowania tychże towarów obowiązuje 6-miesięczny okres ochrony gwarancyjnej.

2. Elektronarzędzia Meec z linii czerwonej objęte są przedłużoną 36-miesięczną gwarancją, a w przypadku profesjonalnego lub zawodowego zastosowania okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

3. Wszystkie akumulatory do elektronarzędzi, ładowarki oraz osprzęt objęte są 6-miesięczną gwarancją.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji w ramach udzielonej gwarancji jest dowód zakupu towaru. Karta gwarancyjna ważna jest tylko i wyłącznie z dowodem zakupu towaru.

5. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji ograniczona jest do wysokości wartości towaru wskazanej na dowodzie zakupu.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych towaru. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru.

8. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy towary są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi doręczonej wraz z towarem.

9. Gwarancją nie są objęte wady wynikające z nieodpowiedniego doboru towaru do charakteru wykonywanych prac oraz przeciążenia towaru na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji.

10. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne towaru wynikające z naturalnego zużycia części i zespołów podczas normalnej pracy, do których należą m.in.: szczotki węglowe, wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

11. Kupujący traci gwarancję w przypadku:
nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji towaru niezgodnie z instrukcją obsługi niewłaściwego przechowywania lub przewożenia towaru dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w towarze stosowania niewłaściwych, nieoryginalnych i niezatwierdzonych przez Jula Poland Sp. z o.o. części, podzespołów lub akcesoriów.

12. Naprawa uszkodzonego towaru w ramach udzielonej kupującemu gwarancji odbywa się tylko i wyłącznie we wskazanych przez Jula Poland Sp. z o.o. punktach serwisowych. 

13. W przypadku stwierdzenia wady towar należy przekazać do Punktu Obsługi Klienta w multimarkecie, w którym towar został nabyty (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostało inaczej uzgodnione z Jula Poland Sp. z o.o.). W przypadku urządzeń spalinowych kupujący ma obowiązek opróżnić zbiornik z paliwem przed przekazaniem towaru do Punktu Obsługi Klienta. W przeciwnym razie Punkt Obsługi Klienta odmówi przyjęcia towaru do przeglądu / naprawy.

14. Jula Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia wadliwego towaru przez kupującego. W przypadku, kiedy zaistnieją przyczyny niezależne od Jula Poland Sp. z o.o. termin ten może ulec wydłużeniu.

15. Gwarancja przedłuża się o okres przebywania towaru w naprawie, ale nie biegnie na nowo w przypadku dokonania istotnej naprawy towaru.
16. Niniejsza gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

Zastrzeżenia

W przypadku niespodziewanych podwyżek cen zakupu oferowanych przez Jula Poland Sp. z o.o. towarów, Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów. Dodatkowo Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów edytorskich zamieszczonych w materiałach promocyjnych, katalogu oraz na stronie internetowej www.jula.pl.
Sprzedaż niektórych towarów podlega silnym zmianom sezonowym. Dostępność takich towarów jest w związku z tym ograniczona do okresu ich sprzedaży w danym sezonie. Dodatkowo, z uwagi na duży popyt, Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do braku towarów sezonowych przed zakończeniem okresu ich sprzedaży.

Zwrot towarów

Kupujący ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty zakupu towaru pod warunkiem, że towar jest kompletny, nie nosi żadnych śladów użytkowania oraz pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Podstawą zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu towaru, czyli oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Sprawdź szczegóły regulaminie na stronie www.jula.pl/regulamin-zwrotow-produktow/

Odpowiedzialność za środowisko

Żarówki znikają ze sklepów
Decyzją Unii Europejskiej od 1 września 2009 r. zabronione jest wytwarzanie i import żarówek matowych oraz żarówek o mocy ponad 75 W. Postanowienie to wpisuje się w politykę UE, mającą na celu zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jako importer i sprzedawca żarówek, Jula przestrzega oczywiście nowej dyrektywy, a nawet wyprzedza europejski plan eliminacji żarówek. Od 1 września 2009 r. wszystkie żarówki (z wyjątkiem pewnych rodzajów żarówek specjalnych) znikną z naszej oferty. W zamian oferujemy naszym klientom rozbudowany asortyment żarówek energooszczędnych, halogenów i żarówek LED. Źródła światła dostępne w sklepach Jula mają dłuższy okres świecenia, są bardziej energooszczędne i wytwarzają mniej ciepła niż zwykłe żarówki. Oferowane przez nas nowe źródła światła przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a oszczędność energii związana z rezygnacją z tradycyjnych żarówek będzie także widoczna na rachunku za prąd.

Dyrektywa RoHS
Jula stosuje się do dyrektywy RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Dyrektywa ta obarcza firmę sprzedającą artykuły elektroniczne lub elektryczne w krajach UE bezpośrednią odpowiedzialnością za przestrzeganie ograniczeń związanych z chemicznym składem produktów. Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego i środków ogniochronnych PBB i PBDE w wyrobie nie może przekraczać dozwolonych wartości granicznych.