• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

Cykl życia produktów Jula obejmuje wszystkie etapy, od produkcji surowców poprzez przetwarzanie materiałów, produkcję, transport, użytkowanie i utylizację lub recykling; tj. innymi słowy – wszystkie etapy od kołyski aż po grób.

Wszystkie etapy cyklu życia są związane z wpływem na środowisko i społeczeństwo. Przykładami oddziaływania na środowisko są emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, wykorzystanie ograniczonych zasobów i zużycie energii. Wpływ na społeczeństwo, negatywny lub pozytywny, występuje wszędzie tam, gdzie zaangażowani są ludzie, czyli we wszystkich fazach. Może on obejmować sposób pracy, dyskryminację, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zatrudnienie. Mimo że Jula ponosi odpowiedzialność za cały cykl życia produktu, obecnie skupiamy się na poprawie warunków społecznych u naszych dostawców pierwszego rzędu oraz w naszych własnych działaniach. Więcej informacji na temat odpowiedzialności społecznej u naszych dostawców można znaleźć w części Produkcja.

Wpływ na klimat

W ciągu 2012 roku emisja CO2 w naszej organizacji wyniosła 16 000 ton. Dane te uwzględniają transport, podróże biznesowe, wykorzystanie samolotów i zużycie energii w sklepach, magazynach i siedzibach firmy Jula. Ilość CO2 wyemitowana przez nas do środowiska jest równa ilości CO2 pobieranej przez 32 000 drzew w ciągu całego cyklu życia.

Produkcja surowców

Jula dąży do zwiększenia świadomości w zakresie wyboru surowców wykorzystywanych w naszych produktach. Zrównoważony rozwój stopniowo odgrywa coraz większą rolę w wyborze surowców. Duża część produktów Jula wytwarzana jest z materiałów, które nie są odnawialne (metal, tworzywa sztuczne) i wymagają dużej ilości energii w procesie produkcji. Aby wdrożyć koncepcję zamkniętej pętli łańcucha dostaw, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zabezpieczyć dostawy materiałów, większa część naszych produktów, opakowań i toreb musi być produkowana w sposób bardziej zrównoważony.

Przykład: Sprzedając żarówki LED zamiast świetlówek kompaktowych (CFL) nie wykorzystujemy toksycznej rtęci.

Bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów i surowców to proces, który trwa cały czas.

Produkcja

13 000 produktów firmy Jula jest produkowanych przez ponad 1000 dostawców z Azji, Europy i Szwecji. Zapewnienie wysokich standardów socjalnych i środowiskowych u wszystkich dostawców i ich podwykonawców jest wyzwaniem. Główne wyzwania to poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, godzin pracy, wynagrodzenia i środowiska pracy.

Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw oparte są na Kodeksie postępowania firmy Jula. Celem naszego Kodeksu jest określenie i przestrzeganie ogólnych zasad określonych w stosownych deklaracjach dotyczących praw człowieka, praw pracy i środowiska oraz określenie naszych własnych wymagań wobec dostawców. Więcej informacji dotyczących kodeksu Jula można znaleźć tutaj.

Monitorowanie dostawców

Kontrolujemy przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania przez naszych dostawców poprzez zapowiedziane lub niezapowiedziane audyty. Są one przeprowadzane przez wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów. Poprzez wewnętrzną ocenę ryzyka określoną na podstawie wartości zamówienia, produktu, roszczenia i regionu wybieramy dostawców, których chcemy kontrolować.

Jednak zwykłe monitorowanie nie jest wystarczające. Podstawą stałej współpracy z dostawcami jest świadomość, zaufanie i ciągły rozwój. Dlatego oprócz monitorowania chcemy opracować programy szkoleniowe, dzięki którym możemy zachęcić dostawcę do poznania korzyści płynących z wprowadzenia ulepszeń w celu dbania o środowisko i społeczeństwo. Dążymy także do nawiązania bliższej współpracy z naszymi dostawcami oraz z organizacjami ds. pracy i środowiska.

Rola działu zakupów

Dział zakupów firmy Jula odrywa ważną rolę, regularnie kontaktując się z dostawcami, budując zaufanie i zwiększając świadomość. Mamy świadomość, że sposób, w jaki dokonujemy zakupów ma wpływ na warunki socjalne i środowiskowe w naszych zakładach.

Przykładowo składanie zamówień poza sezonem pozwoli na lepszą organizację pracy, a także umożliwi dostawcy większą kontrolę nad produkcją.

Transport

Wszystkie przesyłki z Chin są dostarczane zgodnie z zasadą „slow shipping” (wolny transport). Oznacza to, że statek porusza się wolniej, dzięki czemu zużywa mniej paliwa. Wysoki stopień napełnienia kontenerów i palet przynosi korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne.

Duża część towarów z portu Gothenburg do magazynu w miejscowości Skara jest od września 2013 roku transportowana drogą kolejową.

Dystrybucja towarów z centralnego magazynu odbywa się za pomocą ciężarówek. W przypadku zamówień na transport Jula określa szczególne wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Magazyn

Energia elektryczna w centralnym magazynie i siedzibie Jula w miejscowości Skara pochodzi z elektrowni wiatrowej. Jula jest współwłaścicielem elektrowni wiatrowych odpowiadających za dostarczanie energii elektrycznej do magazynu.

58 odwiertów o łącznej głębokości ponad ośmiu kilometrów zapewnia ogrzewanie geotermalne centralnego magazynu i siedziby Jula. Magazyn i siedziba Jula są wyposażone w czujniki ruchu i rozwiązania energooszczędne zapewniające mniejsze zużycie energii.

Multimarkety Jula

Jula mierzy zużycie energii oraz produkcję odpadów we wszystkich sklepach w celu zapewnienia stałej poprawy.

Jednakże, aby uzyskać lepszy ogląd sytuacji i zwiększyć możliwości recyklingu i ograniczyć zużycie energii, planujemy scentralizować zarówno monitorowanie zużycia energii, jak i recykling.

Klient i zużycie energii

Oferta firmy Jula obejmuje szeroką gamę produktów, które pomagają klientom oszczędzać energię.

Przykładami produktów z asortymentu Jula pozwalających na oszczędność energii są żarówki LED, panele słoneczne, odkurzacze bezworkowe i wymienniki ciepła.

Koniec okresu eksploatacji produktu

Jako importer produktów elektrycznych i elektronicznych na rynek szwedzki, firma Jula bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie skutecznego recyklingu produktów szkodliwych dla środowiska, korzystając z systemu zbiórki odpadów szwedzkiej firmy El-Kretsen.

Główne frakcje odpadów w firmie Jula to tektura, plastik, drewno i metal. Aby uzyskać lepszy ogląd sytuacji i zwiększyć możliwości recyklingu, planujemy scentralizować system recyklingu odpadów we wszystkich multimarketach.

W Szwecji, w miejscowości Skara, firma Jula posiada multimarket typu outlet. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów w multimarkecie typu outlet sprzedawane są naprawione produkty, które były wcześniej uszkodzone oraz modele z końcówek serii po obniżonej cenie. Wiedza na temat niewłaściwych produktów jest stale przekazywana do organizacji w celu lepszego zarządzania zasobami.