• Darmowa dostawa do multimarketu
 • 60 dni na zwrot
 • 15.000 produktów do wyboru

Nasze podejście

Nasze podejście

Ciągłe ulepszenia w zakresie zużycia energii i zasobów przez naszą organizację przyczyniają się do ochrony środowiska i ograniczenia kosztów. Możemy pozytywnie wpływać na planetę i zapewniać korzyści naszym klientom, poprawiając jakość i bezpieczeństwo produktów i oferując produkty, które pomagają naszym klientom prowadzić bardziej zrównoważony tryb życia. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi firma Jula może nie tylko zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, ale także umocnić pozycję swojej marki i zwiększyć możliwości biznesowe.

Pozostając w zgodzie z naszą wizją, czujemy się odpowiedzialni za coś więcej niż tylko za swoje produkty i organizację. Ścisła współpraca z naszymi dostawcami, w tym branie odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, to główne warunki osiągnięcia dobrej jakości, zrównoważonego wykorzystania zasobów i niskiej ceny.

Ciągłe ulepszenia

Jula poprawia jakość życia w wielu aspektach. Ciągłe ulepszenia to klucz do sukcesu firmy Jula.

Jako organizacja ucząca się dokumentujemy wszystkie ulepszenia, które stale realizujemy i tworzymy „standard Jula” – nasz sposób prowadzenia działalności. Najnowszą obowiązującą wersję standardów można znaleźć na stronach JulaNet!

Polityka operacyjna

Jula jest firmą oferującą korzystne rozwiązania cenowe oraz szeroki asortyment towarów dostępnych w sklepach, wysyłanych pocztą i zamawianych przez Internet, dla właścicieli domów, majsterkowiczów, rolników, „złotych rączek” i małych przedsiębiorstw.

Niniejsza polityka operacyjna firmy obejmuje każdy aspekt jej działalności i stanowi fundament naszego stylu pracy.

Wymogi prawne i urzędowe są wymogami minimalnymi i zawsze muszą być przestrzegane.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo należy zawsze przedkładać nad inne priorytety! Należy zminimalizować niebezpieczeństwa grożące klientom, osobom odwiedzającym, pracownikom i firmie.

JAKOŚĆ

Zadowoleni klienci są warunkiem istnienia firmy Jula. Celem firmy Jula jest sprzedaż produktów spełniających oczekiwania klientów oraz wzorowe traktowanie i obsługa klientów.

Poprzez stałą poprawę jakości, obsługi, kosztów i technologii staramy się, by klienci i właściciele byli coraz bardziej zadowoleni. Osiągamy to, wyznaczając cele, kontrolując główne wskaźniki finansowe i wprowadzając ulepszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jula to odpowiedzialne przedsiębiorstwo szanujące prawa wszystkich ludzi. Odpowiedzialności społecznej wymagamy również od naszych globalnych dostawców, których poprzez Kodeks postępowania zobowiązujemy do działania w odpowiedzialny, etyczny i przyjazny środowisku sposób.

ŚRODOWISKO

„Środowisko w centrum uwagi – ponieważ nam zależy”

Firma zwraca uwagę na aspekty środowiskowe, aby stopniowo doprowadzić do zneutralizowania bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko w ramach prowadzonej działalności, zarówno jeśli chodzi o opracowywanie nowych produktów i otwieranie kolejnych sklepów, jak i o codzienną pracę organizacji i zachodzące w niej procesy.

Aktywnie wspierając ochronę środowiska, działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasza działalność ma wpływ na środowisko przede wszystkim poprzez:

 • transport produktów – od producenta przez magazyn do sklepów i klientów
 • obciążenie środowiska niektórymi produktami
 • produkcję odpadów i zużycie energii
 • druk i dystrybucję katalogów i reklam

Staramy się zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko:

 • wybierając dostawców, którzy spełniają nasze wymagania środowiskowe
 • promując produkty przyjazne środowisku i poszerzając o nie nasz asortyment
 • opracowując plany działania służące osiągnięciu celów środowiskowych
 • zapobiegając zanieczyszczeniom
 • stale rozwijając nasze działania na rzecz ochrony środowiska

PRACOWNICY

Jula oferuje atrakcyjne miejsca pracy. Wszystkim zatrudnionym osobom stwarzamy odpowiednie warunki, by mogły wykonywać swoją pracę w elastyczny i skuteczny sposób. Dzięki systemowi rekrutacji, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji Jula zatrudnia kompetentnych pracowników. Wszyscy pracownicy mają przydzielone konkretne obowiązki do samodzielnego wykonania, z wyraźnie określonym zakresem odpowiedzialności i kompetencji.

Jula wykorzystuje i przyczynia się do powiększenia wiedzy na temat środowiska pracy i przekazuje ją pracownikom. Jula działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn i nie dopuszcza żadnej formy złego traktowania i dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kodeks postępowania dla dostawców (podstrona 1.3)

Celem Kodeksu postępowania firmy Jula jest określenie i przestrzeganie wymagań określonych w dokumentach takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948), Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy (1998), Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992).

Niniejszy Kodeks dotyczy wszystkich dostawców i ich podwykonawców uczestniczących w produkcji lub dostawie naszych produktów i usług. Dostawcy mają obowiązek poinformować uczestników własnego łańcucha dostaw o Kodeksie postępowania firmy Jula i zapewnić jego wdrożenie i zgodność z nim.

Kodeks postępowania firmy Jula obejmuje następujące obszary:

•Praca dzieci

•Praca przymusowa i sankcje dyscyplinarne

•Dyskryminacja

•Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania układów zbiorowych

•Godziny pracy i wynagrodzenie

•Higiena i bezpieczeństwo pracy

•Ochrona środowiska

Zapoznaj się z Kodeksem postępowania Jula