• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Ogłoszenie dotyczące agregatów sprężarkowych MEEC nr art. 200-011 oraz 200-012

JULA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż agregaty sprężarkowe: MEEC ZB-0,07/8-XA4232-8 Art-Nr 200-011 kod EAN 7330571169367 Batch Nr (nr serii) 2127983 2016 i MEEC ZB-0,05/8-XA4230-8 Art.-Nr 200-012 kod EAN 7330571169350 Batch Nr (nr serii) 2127983 2016 nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych, z uwagi na niewłaściwie wykonane złącza spawane (spoiny), wykazujące niezgodności niekorzystnie wpływające na bezpieczeństwo zbiorników, tj. przeklejenie brzegowe, pęknięcia, brak przetopu, negatywne próby rozciągania grani. Powyższe może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zbiornika, co stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.