Nakręcamy do działania!
622016
Promocja

Płyn do chłodnicy

4 l
Nr. art: 622016

Do końca promocji: 3 dni
29,99
24,99
Taniej o 5,-
20,32 Netto
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Gotowy do użycia środek chroniący przed mrozem i rdzą, który nie zamarza do temperatury około -37°C. Zalecany do większości układów chłodzenia występujących na rynku.

Dane produktu

Numer artykułu 622016
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 4 l
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć … po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wypłukać usta. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do …