Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
  • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
  • Dostawa do sklepu za 0 zł
  • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
  • 60 dni na zwrot
Jula

Regulamin zwrotów produktów zakupionych w sklepach Jula Poland sp. z o.o.

§1

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Malborskiej 49, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365248 oraz w sklepie internetowym www.jula.pl. 2. Regulamin określa zasady przyjmowania zwrotu towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych Jula na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym www.jula.pl. Lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej: http://www.jula.pl/nasze-sklepy/

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Klient – osoba dokonująca zakupu produktu w sklepie stacjonarnym Jula lub w sklepie internetowym www.jula.pl. 2. Produkt – towar znajdujący się w ofercie sklepu Jula, który może być przedmiotem zwrotu zgodnie z § 3.

§3

Zakupy w sklepie stacjonarnym Jula
1. Jula Poland sp. z o.o. honoruje zwrot produktu w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
2. Klient może zwrócić produkt w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie stacjonarnym Jula, niezależnie od tego, w którym sklepie produkt został kupiony.
3. Zwrot produktu jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
4. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu zakupu jak paragon lub Faktura VAT.
5. Uczestnik programu Jula Club może dokonać zwrotu produktu za okazaniem karty członkowskiej Jula pod warunkiem, że zakup zwracanego produktu został na niej zarejestrowany.
6. Decyzję o uznaniu zwrotu produktu podejmuje każdorazowo, na podstawie dokonanej weryfikacji produktu, pracownik Punktu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym Jula. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy uznania i realizacji zwrotu produktu.

Zakupy w sklepie internetowym www.jula.pl

1. Jula Poland sp. z o.o. honoruje zwrot produktu w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w sklepie internetowym (na www.jula.pl oraz w aplikacji Jula).
2. Klient może zwrócić produkt w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie stacjonarnym Jula, lub odesłać go na adres: Jula Poland Sp. z o.o. Sklep internetowy ul. Malborska 49 03-286 Warszawa.
3. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu zakupu jak paragon lub Faktura Vat..
4. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu zakupu jak paragon lub Faktura VAT.
5. Uczestnik programu Jula Club może dokonać zwrotu produktu za okazaniem karty członkowskiej Jula pod warunkiem, że zakup zwracanego produktu został na niej zarejestrowany.
6. Decyzję o uznaniu zwrotu produktu podejmuje każdorazowo, na podstawie dokonanej weryfikacji produktu, pracownik sklepu internetowego. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy uznania i realizacji zwrotu produktu.

§4

1. Zwrot należności za zwracany produkt następuje w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność za produkt.

§5

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.jula.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta w sklepach stacjonarnych Jula.
2. Jula Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą po udostępnieniu zmienionego regulaminu w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.jula.pl.
3. Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym regulaminem Klient może składać w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta z tytułu wady towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.