Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
  • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
  • Dostawa do sklepu za 0 zł
  • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
  • 60 dni na zwrot
Jula

Polityka ochrony danych Jula


1. Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych 


Administratorem danych osobowych klienta oraz podmiotem odpowiedzialnym za zagwarantowanie, że proces przetwarzania danych przebiega zgodnie z przepisami prawa jest Administratorem Twoich danych osobowych jest Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 49, (03-286) Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000365248, REGON: 142595635, NIP: 5242718525, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, telefon: 22 338 88 10. Koncern Jula wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres e-mail [email protected] lub pocztowy: Jula Poland Sp. z o.o. z  C/O Jula AB, Inspektor ochrony danych, Box 363, 532 24 Skara, Szwecja. W razie pytań dotyczących przetwarzania przez Jula danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.  

2. Cel przetwarzania dane osobowe klientów  


W zależności od tego, jakie działania podejmuje klient w kontakcie z Jula, kiedy odwiedza nasze multimarkety, platformy cyfrowe, dokonuje zakupu w Jula lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, zastosowanie mogą mieć operacje przetwarzania danych osobowych wymienione poniżej w punktach 2.1–2.9. Przetwarzane przez nas dane osobowe to dane, które klient przekazuje nam samodzielnie, chyba że poniżej określono inaczej. Mamy podpisaną umowę regulującą przetwarzanie danych osobowych z partnerami i dostawcami wykonującymi te czynności w imieniu Jula. Dzięki tej umowie mamy pewność, że nasi partnerzy i dostawcy przetwarzają powierzone im dane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, chronią prawa klienta oraz stosują się do naszych instrukcji podczas przetwarzania.   Prosimy zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w przypadku konkretnego rodzaju kontaktu z nami. 

2.1 Zakupy w multimarkecie lub na stronie internetowej  

2.1.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Podczas zakupów w multimarkecie lub na stronie internetowej: Kiedy klient dokonuje zakupów w Jula, przetwarzamy jego dane osobowe w celu zarządzania umową kupna-sprzedaży, wywiązania się z niej oraz jej obsługi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów. Podczas zakupów w multimarkecie nasz partner przetwarza dane osobowe klienta związane z płatnością oraz obsługą kart kredytowych. (Patrz także punkt 2.8 dotyczący stosowania kamer do monitoringu). Podczas zakupów w sklepie internetowym przetwarzamy dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres, numer NIP (opcjonalnie), numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące płatności i kart kredytowych i/lub dane dotyczące wybranego sposobu płatności, numer IP, transakcje kupna i zamówienia, które są niezbędne, aby zrealizować zakup i nim zarządzać w naszym systemie, a także dostarczyć zakupiony towar (W razie przeprowadzenia zakupu przez klienta lub jego przedsiębiorstwo będące członkiem naszego klubu lojalnościowego i/lub na fakturę z odroczonym terminem płatności, patrz punkt 2.2, 2.3 i 2.4. Zapoznaj się również z punktem 2.6 poświęconym plikom cookie i naszą polityką plików cookie w momencie korzystania z naszych platform cyfrowych).  Podczas zakupów w sklepie internetowym i/lub dokonywanych przez członków klubu w naszych multimarketach przetwarzamy adres e-mail klienta, jego imię i nazwisko oraz dane transakcji kupna i zamówienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu zebrania recenzji produktu z myślą o poprawie doświadczeń klienta. Klient sam decyduje, czy chce umieścić recenzję i jakie dane chce przy tej recenzji zawrzeć. 

2.1.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Kiedy klient dokonuje zakupu u nas, Jula oraz inne spółki w ramach koncernu Jula przetwarzają powyższe dane osobowe. Ponadto udostępniamy te dane osobowe naszym partnerom i dostawcom, takim jak np. dostawcy systemów i przewoźnicy, w celu wywiązania się z umowy z klientem i realizacji zakupu. Jeśli w przypadku zakupu powietrznej pompy ciepła klient zechce zlecić jej montaż partnerowi Jula, udostępnimy jego dane osobowe naszemu partnerowi wykonującemu montaż. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4.  Aby zrealizować płatności kartą płatniczą lub kredytową w momencie zakupu w naszych multimarketach lub sklepie internetowym, korzystamy z usług firmy Adyen N.V. („Adyen”), dostawcy usług płatniczych. Adyen jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w momencie realizacji płatności lub ewentualnego zwrotu środków w momencie zwrotu towaru. Polityka ochrony danych Adyen znajduje się tutaj.  Gdy klient decyduje się na opłacenie zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem Pay Pal, podmiot ten staje się administratorem danych przy takich transakcjach. Polityka ochrony danych Pay Pal znajduje się tutaj.  Gdy klient decyduje się na płatność Blikiem, udostępniamy jego dane Polskiemu Standardowi Płatności sp. z o.o., który jest administratorem danych podczas przetwarzania niezbędnego do zrealizowania płatności. Polityka ochrony danych tej firmy znajduje się tutaj. Jeśli klient zdecyduje się na płatność za pośrednictwem Dotpay, wówczas administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jego danych jest bank klienta. Należy zapoznać się z polityką ochrony danych swojego banku. Od każdego partnera otrzymujemy dane i potwierdzenie przeprowadzonego zakupu, które zapisujemy razem z zakupem. Wówczas informacje te pochodzą od strony trzeciej.  

2.1.3 Prawa klienta w momencie zakupu 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta dokonującego u nas zakupu, ma on prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam, do przeniesienia danych przetwarzanych w związku z umową kupna oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub ograniczenia przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu.  Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.2 Członkowie JulaClub  

2.2.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Dane osobowe członków naszego klubu przetwarzamy w celu zarządzania członkostwem, chcąc wywiązać się z umowy z klientem na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów.  Przetwarzane przez nas dane osobowe klienta to dane umożliwiające identyfikację klienta oraz zgromadzone we wniosku o przyjęcie do klubu: imię i nazwisko, dane adresowe, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, zamówienia/zakupy i inne transakcje, dane dotyczące płatności i karty płatniczej, numer klienta oraz dane do logowania na koncie klienta. Kiedy klient złoży wniosek i zostanie członkiem klubu, zarejestrujemy wymienione powyżej dane kontaktowe i identyfikujące przekazane przez klienta i stworzymy numer klienta przypisany do jego danych. Aby klient mógł identyfikować się jako członek JulaClub, przetwarzamy jego datę urodzenia, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego. Następnie Jula rejestruje wszystkie transakcje dla danego numeru klienta, aby zapewnić mu wszystkie przywileje oraz wyliczyć punkty bonusowe w celu przesłania czeków bonusowych za lojalność. Dane dotyczące płatności i karty płatniczej są rejestrowane przy każdym zakupie i powiązane z numerem klienta. Jeśli klient zdecyduje się utworzyć sobie konto na naszych platformach cyfrowych, aby mieć dostęp do swoich danych członkowskich, będziemy także przetwarzać dane niezbędne do zalogowania się na koncie. W przypadku członków wszystkie paragony są przypisywane w postaci elektronicznej do numeru klienta.   Analizujemy historię zamówień i zakupów klienta w celu rozwoju działalności oraz w odniesieniu do wieku klienta, a także miejsca zamieszkania klienta z myślą o poprawie naszych działań marketingowych skierowanych do członków i zapewnieniu klientowi nadzoru nad jego transakcjami. Jula prowadzi statystyki towarów kupowanych w celu doskonalenia naszego klubu lojalnościowego, przywilejów oraz ofert przygotowywanych dla jego członków.  Przetwarzamy również numer PESEL klienta, aby mieć aktualne dane adresowe.   Przetwarzamy również dane osobowe członków JulaClub w celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do klienta na podstawie uzasadnionego interesu. Jula przesyła informacje marketingowe przez e-mail oraz SMS kilka razy w tygodniu – dotyczą one przywilejów dla członków, obniżonych cen oraz innych ważnych informacji dla członków JulaClub. Tymi samymi kanałami wysyła też reklamy personalizowane bazujące na dokonanych przez klienta zakupach. Kiedy przesyłamy klientowi reklamy, analizujemy dane i sporządzamy statystyki dotyczące częstotliwości otwierania wiadomości lub kupowanych produktów, aby sprawdzić, co interesuje klienta i móc mu potem przesyłać lepiej dostosowane reklamy. Jula przetwarza dane osobowe klienta na podstawie uzasadnionego interesu w celu oceny, rozwoju oraz doskonalenia usług, produktów i systemów przedsiębiorstwa dla ogółu klientów.    

2.2.2 Dostęp do danych osobowych  

Jula i spółki należące do koncernu Jula przetwarzają wyżej wymienione dane osobowe i udostępniają te dane swoim partnerom i dostawcom takim jak dostawcy systemu CRM, systemu sprzedaży, którzy analizują historię zamówień i zakupów, oraz dostawcy usług wysyłki przez e-mail i SMS. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4. 

2.2.3 Prawa klienta w ramach JulaClub 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta będącego członkiem naszego klubu lojalnościowego, klient ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam, do przeniesienia danych przetwarzanych w związku z umową członkostwa oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w określonych przypadkach ograniczenia przetwarzania. Klient może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywaniu jego danych do celów reklamy bezpośredniej, pisząc na jeden z przesyłanych przez nas adresów e-mail lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.3 Płatność na raty 

2.3.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Kiedy klient ubiega się o możliwość rozłożenia płatności za zakupy na raty, Jula przetwarza jego dane osobowe w imieniu jednego ze swoich partnerów na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów w celu przetworzenia wniosku klienta. Przetwarzane przez Jula w takim przypadku dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer PESEL, informacje na temat wykształcenia i stanu cywilnego oraz na temat sytuacji ekonomicznej klienta, takie jak dane dotyczące przychodów oraz miesięcznych wydatków. Następnie nasz partner dokonuje oceny zebranych informacji i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.   

2.3.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Jula przetwarza wyżej wymienione dane osobowe i udostępnia je swojemu partnerowi BNP Paribas  Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,, NIP 52610-08-546 („BNP Paribas Bank”), który po złożeniu przez klienta wniosku o rozłożenie płatności na raty staje się administratorem danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za dalsze przetwarzanie. Polityka ochrony danych Banku BNP Paribas znajduje się tutaj.  

2.3.3 Prawa klienta w momencie zakupu na raty 

Kiedy Jula przetwarza dane osobowe klienta, ma on prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu i do dostępu do swoich danych, które zostały nam przekazane. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.4 Przedsiębiorstwa należące do JulaPro  

2.4.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

W momencie składania wniosku o członkostwo:  Jula przetwarza dane osobowe osób upoważnionych do występowania w imieniu przedsiębiorstwa, właścicieli i zarządu oraz osób upoważnionych do dokonywania zakupów i zarządzania kontem w Jula w imieniu przedsiębiorstwa na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów. Jula przetwarza takie dane jak imię i nazwisko klienta, numer telefonu komórkowego, karta członkowska i adres e-mail przedsiębiorstwa w celu zarządzania kontem przedsiębiorstwa. Jula przetwarza dane osobowe pełnomocnika przedsiębiorstwa w momencie identyfikacji i podpisania umowy członkowskiej.   W momencie zakupu: W przypadku osoby upoważnionej do dokonywania zakupów w imieniu przedsiębiorstwa rejestrujemy imię i nazwisko takiej osoby, numer karty członkowskiej przedsiębiorstwa i ewentualnie numer referencyjny przypisany do numeru klienta biznesowego w celu identyfikacji osoby upoważnionej do zakupów w imieniu przedsiębiorstwa oraz zarejestrowania jej jako odpowiedzialnej za konkretny zakup. Historia zamówień i zakupów klienta zostaje powiązana z numerem klienta biznesowego.  Przetwarzamy również dane osobowe głównej osoby kontaktowej klienta biznesowego w celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorstwa na podstawie uzasadnionego interesu. Jula przesyła informacje marketingowe przez e-mail oraz SMS kilka razy w miesiącu – dotyczą one przywilejów dla członków, obniżonych cen oraz innych ważnych informacji dla członków JulaPro. Przez te same kanały wysyła też reklamy personalizowane bazujące na dokonanych przez przedsiębiorstwo zakupach. Kiedy przesyłamy reklamy, analizujemy dane i sporządzamy statystyki dotyczące częstotliwości otwierania wiadomości lub kupowanych produktów, aby sprawdzić, co interesuje przedsiębiorstwo i później przesyłać mu lepiej dostosowane reklamy. 

2.4.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Jula i spółki należące do koncernu Jula przetwarzają wyżej wymienione dane osobowe i udostępniają te dane naszym partnerom i dostawcom takim jak dostawcy systemu CRM, systemu sprzedaży, którzy analizują historię zamówień i zakupów, oraz dostawcy usług wysyłki przez e-mail i SMS. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4.  

2.4.3 Prawa klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach JulaPro 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta lub przedsiębiorstwa należącego do klienta lub osoby pracującej dla przedsiębiorstwa będącego członkiem naszego klubu, klient/taka osoba ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w określonych przypadkach do ograniczenia przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu.  Klient może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywaniu jego danych do celów reklamy bezpośredniej, pisząc na jeden z przesyłanych przez nas adresów e-mail lub kontaktując się z działem obsługi klienta.  Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.5 W momencie kontaktu z działem obsługi klienta 

2.5.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Ogólny kontakt z działem obsługi klienta: Kiedy klient kontaktuje się z działem obsługi klienta, Jula przetwarza jego dane osobowe na podstawie uzasadnionego prawnie interesu związanego z chęcią udzielenia klientowi pomocy, rozwijania naszych usług i sposobu obsługi klienta oraz umiejętności naszego personelu, a także zapewnienia klientowi lepszej obsługi. Dane osobowe, które przetwarzamy, są przekazywane nam przez klienta przez e-mail (takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer klienta), telefonicznie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer klienta oraz głos klienta) oraz przez chat (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer klienta, adres  IP).   Reklamacja oraz skorzystanie z gwarancji: Jeśli kontakt z działem obsługi klienta dotyczy reklamacji, gwarancji lub pytań dotyczących zakupu, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych klienta może być chęć wywiązania się z umowy z klientem zamiast uzasadnionego interesu wskazanego powyżej. W przypadku reklamacji i chęci skorzystania z gwarancji przetwarzamy dane osobowe klienta w celu wywiązania się z umowy z klientem. Dane osobowe, które przetwarzamy, to przekazane nam dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer paragonu i zamówienia, zdjęcia, dane dotyczące karty i płatności, numer konta bankowego. Robimy to w celu realizacji zgłoszenia klienta. Danymi mogą być również informacje przechowywane przez nas po otrzymaniu ich od klienta podczas dokonywania zakupów, np. jako członka (patrz punkt 2.2 i 2.3). Takie dane osobowe są przetwarzane w celu potwierdzenia zakupu dokonywanego przez klienta u nas, sprawdzenia towaru i wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych oraz, w stosownych przypadkach, w razie uznanej reklamacji lub naprawy/zwrotu na mocy gwarancji, w celu zwrotu pieniędzy lub zagwarantowania, że klient otrzyma nowy produkt.   Sprawy związane z członkostwem: Jeśli kontakt z działem obsługi klienta dotyczy kwestii członkostwa, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych klienta może być chęć wywiązania się z umowy z klientem zamiast uzasadnionego interesu wskazanego powyżej. Należy się wówczas zapoznać z treścią punktu 2.2.  

2.5.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Jula i w ramach koncernu Jula, a także udostępniane naszym partnerom i dostawcom w celu przetwarzania w naszym imieniu, abyśmy mogli spełnić wyżej wymienione cele, np. partnerom w celu obsługi sprawy i przewoźnikom w celu umożliwienia odesłania nam towaru. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4. 

2.5.3 Okres przetwarzania danych osobowych klienta 

Dane osobowe zebrane podczas ogólnych kontaktów z działem obsługi klienta są anonimizowane po 180 dniach. Patrz także punkt 3. 

2.5.4 Prawa klienta podczas kontaktu z działem obsługi klienta 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta, ma on prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam, do przeniesienia danych przetwarzanych w związku z umową kupna-sprzedaży oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w stosownych przypadkach do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.6 Pliki cookie        

2.6.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Więcej informacji na temat naszego postępowania w związku z plikami cookie znajduje się w naszej Polityce plików cookie.   W momencie wejścia na nasze platformy cyfrowe oraz pod warunkiem udzielenia zgody przez klienta Jula przetwarza dane osobowe klienta, traktując wyrażoną zgodę jako podstawę prawną, w celu świadczenia oferowanych przez nas usług, takich jak prezentacja towaru, dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, komunikowanie się z nami, reklamowanie naszych usług i produktów klientowi i analizowanie oraz sporządzanie statystyk dotyczących zachowania klienta na naszych platformach cyfrowych w celu wprowadzenia ulepszeń dla klientów i poprawy ich doświadczeń zakupowych. Przetwarzane dane osobowe zależą od tego, co klient robi na naszych platformach i czy udziela nam zgody, jednak mogą to być takie informacje jak ustawienia języka, lokalizacja urządzenia, ustawienia przeglądarki, informacje na temat towarów, które interesowały klienta, zapisane produkty w koszyku, listy zakupów itp. Niektóre pliki cookie, tak zwane niezbędne pliki cookie, zostaną dodane przez Jula, abyś mógł korzystać z naszych platform cyfrowych. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody.  Jula korzysta z Google Analytics, Google Camping Manager, Microsoft Clarity, Xandr Inc. i Meta Platforms, Inc. w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych platform cyfrowych, aby ulepszać nasze produkty i usługi oraz umożliwiać nam prowadzenie działań marketingowych skierowanych do użytkownika.  Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują takie informacje, jak aktywność użytkownika na naszych platformach cyfrowych, miejsca kliknięć, czas reakcji na stronach, informacje o urządzeniu/przeglądarce użytkownika oraz dodatkowe informacje, które otrzymujemy od dostawców takich jak Google, a także sposób, w jaki użytkownik znalazł naszą platformę cyfrową. Więcej informacji na temat tych usług i dostawców można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.  Przetwarzamy również dane osobowe klienta w celu spersonalizowania reklam oraz reklamowania naszych produktów i marek przez wyświetlanie ofert, produktów i reklam online, które naszym zdaniem mogą wydać się klientowi interesujące. 

2.6.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Jula i spółki należące do koncernu Jula przetwarzają wyżej wymienione dane osobowe i udostępniają te dane naszym partnerom i dostawcom w celu osiągnięcia powyższych celów. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4.  Udostępniamy dane osobowe klienta do Google LCC oraz jej spółkom córkom, które będą dalej przetwarzały dane osobowe klienta do swoich własnych celów i wówczas staną się administratorem tych danych osobowych. Google informuje klienta oddzielnie o zapisie tych danych. Polityka ochrony danych Google znajduje się tutaj.   Dane osobowe klienta udostępniamy także firmie Microsoft. Microsoft jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za dalsze przetwarzanie danych osobowych klienta po tym, jak zostały one im przez nas udostępnione. Takie przetwarzanie ma na celu zapewnienie klientom produktu Microsoft Advertising i jego doskonalenie. Polityka ochrony danych Microsoft znajduje się tutaj.  Dotyczy to również usług Xandr. Polityka prywatności Xandr znajduje się tutaj.  Udostępniamy nasze reklamy klientowi również na innych stronach, na które wchodzi klient, oraz na stronach Google (m.in. YouTube), Snapchat i Facebook (m.in. Instagram). Polityka ochrony danych tych podmiotów dostępna jest pod nazwą każdego z nich.  

2.6.3 Prawa klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z plikami cookie 

See more details on how you can refuse cookies, and in some cases prevent e.g. Google from processing your personal data in our cookie policy.   Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta korzystającego z naszych platform cyfrowych, klient ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam, do przeniesienia swoich danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w stosownych przypadkach do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Klient ma zawsze prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych przez Jula za pośrednictwem plików cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

2.7 Wywiązanie się z obowiązku prawnego 

2.7.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Jula przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego w celu wypełnienia swoich zobowiązań i wykonania praw przysługujących nam na mocy przepisów prawa, takich jak wymogi ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za produkt, prawo konsumenckie, ochrona danych osobowych w systemach informatycznych oraz w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak oszustwa, nieuprawnione logowanie, niewłaściwe korzystanie z naszych usług i kradzież tożsamości.  Możemy również przetwarzać dane osobowe klienta w odpowiedzi na decyzję organu publicznego lub w kontakcie z organami publicznymi w celu spełnienia ich żądań/wymagań.  

2.7.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Dane osobowe są przetwarzane przez Jula i w ramach koncernu Jula i mogą być udostępniane przedstawicielom, władzom lub partnerom w celach wymienionych powyżej.  

2.7.3 Prawa klienta w przypadku przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego  

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta na podstawie przepisów prawnych, ma on prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, a dłuższe przechowywanie nie jest konieczne zgodnie z tym konkretnym przepisem. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5.  

2.8 Stosowanie kamer do monitoringu  

2.8.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

W naszych multimarketach stosujemy kamery do monitoringu na podstawie uzasadnionego interesu w celu zapobiegania ewentualnemu dochodzeniu w sprawie szkód, kradzieży i innych przestępstw i ewentualnie jego przeprowadzenia. Zebrane w ten sposób przetwarzane dane osobowe to nagrania wideo, czyli filmy, na których widać klienta podczas wizyty w multimarkecie.  

2.8.2 Dostęp do danych osobowych oraz informacji przez stronę trzecią 

Dane osobowe są przetwarzane przez Jula i w ramach koncernu Jula. Jeśli podejrzewamy i/lub widzimy akt popełnienia przestępstwa w naszych multimarketach, a klient znajduje się w sklepie w momencie lub w czasie zbliżonym do popełnienia przestępstwa, możemy przekazać takie nagranie policji. Takie dane osobowe nie są przekazywane poza granice UE/EOG. Po udostępnieniu nagrań wideo policji staje się ona administratorem tych danych, który jest za nie odpowiedzialny. Polityka ochrony danych policji znajduje się tutaj.  

2.8.3 Okres przetwarzania danych osobowych klienta 

Jula przetwarza nagrania wideo przez 30 dni, a następnie je usuwa. Jeśli Jula odkryje przestępstwo popełnione w momencie pobytu klienta w multimarkecie, nagrania wideo będą przetwarzane przez dłuższy czas aż do momentu wyjaśnienia przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.  

2.8.4 Prawa klienta w przypadku stosowania kamer do monitoringu 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta, ma on prawo do sprostowania przekazanych nam danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w stosownych przypadkach do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5.  

2.9 Ogólne działania marketingowe  

2.9.1 Rodzaj oraz powód przetwarzania danych 

Jeśli klient stanie się obiektem ogólnych działań marketingowych lub weźmie udział w badaniu zadowolenia klientów lub ankiecie marketingowej, Jula będzie przetwarzała jego dane osobowe, powołując się na uzasadniony interes lub wyrażoną zgodę jako podstawę prawną. Takim uzasadnionym interesem jest możliwość zaoferowania naszym klientom stosownych i spersonalizowanych ofert oraz materiałów komunikacyjnych. 

2.9.2 Osoby/podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane przez Jula oraz spółki należące do koncernu Jula oraz udostępniane naszym dostawcom i partnerom, którzy w stosownych przypadkach przeprowadzają, analizują i rozpowszechniają ankiety lub badania rynku klientowi. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Patrz także punkt 4.  

2.9.3 Prawa klienta w przypadku ogólnych działań marketingowych  

Kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta, ma on prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia swoich danych, jeśli nie trzeba ich dłużej przechowywać w określonym celu, do dostępu do swoich danych przekazanych nam oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub w stosownych przypadkach do ograniczenia przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu. Więcej informacji na temat praw klienta znajduje się w punkcie 5. 

3. Okres przetwarzania danych osobowych klienta 


Dane osobowe opisane w punktach 2.1–2.9 powyżej są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak Jula ich potrzebuje, aby osiągnąć cel przetwarzania, chyba że ich dłuższe przechowywanie jest wymagane prawnie.  

4. Przekazanie do trzeciego kraju 


Dane osobowe przetwarzane zgodnie z powyższym będą przekazywane podmiotom spoza UE/EOG (lub innym autoryzowanym państwom członkowskim UE) jedynie w wyjątkowych przypadkach i jeśli do tego dojdzie, odbędzie się to w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Jula zawsze dokłada wszelkich starań, aby znaleźć opcjonalne rozwiązania przed przekazaniem danych osobowych do trzeciego kraju. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych poza granicami UE/EOG, Komisja Europejska musi podjąć decyzję, że dany kraj trzeci zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub muszą zostać wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia. Przykładem takich środków zabezpieczających podejmowanych przez Jula jest zatwierdzony kodeks postępowania w kraju odbioru, standardowe klauzule umowne oraz wiążące przepisy wewnętrzne. Standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj. 

5. Prawa klienta  


W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Jula przekazujemy stosowne informacje o prawach, jakie przysługują klientowi w związku z konkretnym przetwarzaniem, którego dokonujemy. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat praw przysługujących klientowi. W razie pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

5.1 Prawo dostępu do danych 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także – na żądanie – do udokumentowanej kopii swoich danych przetwarzanych przez Jula oraz informacji na temat sposobu przetwarzania danych.  Patrz także prawo do przeniesienia danych w punkcie 5.6. 

5.2 Prawo do sprostowania danych 

Klient ma prawo do sprostowania swoich błędnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych bez zbędnej zwłoki po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku. 

5.3 Prawo do usunięcia danych 

Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych przez Jula bez zbędnej zwłoki, jeśli   1.jego dane nie są już potrzebne do celu, do którego zostały zgromadzone;   2.wycofa swoją zgodę na gromadzenie swoich danych i nie ma podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie przez nas jego danych;   3.wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które nastąpi po przeprowadzeniu testu równowagi, i zabraknie uzasadnionych powodów przeważających na korzyść interesów naszych względem interesów klienta;   4.przetwarzanie danych osobowych odbywa się bezprawnie lub   5.jeśli usunięcie danych jest wymagane, aby spełnić obowiązek prawny.    

5.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Klient ma prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na czas potrzebny do zweryfikowania jego żądania, jeśli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, twierdzi, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub sprzeciwia się przetwarzaniu. Klient może również żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia, jeśli potrzebuje danych do własnych roszczeń prawnych.   

5.5 Prawo do wyrażenia sprzeciwu 

Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych osobowych przez Jula na podstawie uzasadnionego interesu lub realizacji zadania w interesie ogólnym. Jeżeli Jula nie będzie w stanie wykazać, że nasze uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przeważają nad interesami, prawami i wolnościami klienta, musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych klienta. Prawo to oznacza również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystaniu danych osobowych klienta do celów np. marketingowych. Klient może wyrazić sprzeciw bezpośrednio przez wysyłaną przez nas korespondencję marketingową, wypisując się z niej, lub kontaktując się z działem obsługi klienta. 

5.6 Prawo do przeniesienia danych 

Klient ma prawo do przeniesienia danych osobowych przekazanych nam na mocy wyrażonej zgody lub umowy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto przysługuje mu prawo do przekazania tych danych do innego administratora. Jeśli jest to technicznie możliwe, na żądanie klienta możemy przesłać dane bezpośrednio do nowego administratora. Różnica między prawem do dostępu do danych a do przeniesienia danych polega na tym, że przeniesienie danych zapewnia klientowi większy wpływ na przetwarzanie jego danych osobowych i możliwość łatwiejszego przekazania, skopiowania lub przeniesienia jego danych osobowych z jednego środowiska IT do drugiego. Skorzystanie z prawa do przeniesienia danych nie blokuje klientowi możliwości korzystania z innych jego praw, wymienionych w tym punkcie. 

5.7 Prawo do wycofania zgody 

Klient ma zawsze prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

6. Bezpieczeństwo 


Bezpieczeństwo danych osobowych klienta jest dla nas ważne. Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane przez ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych i inne obowiązujące przepisy, aby zapewnić, że dane osobowe klienta nie zostaną naruszone, utracone, zniszczone lub narażone na nieuprawniony dostęp. Stale udoskonalamy nasze systemy informatyczne i regularnie analizujemy zasady i procedury bezpieczeństwa. Ponadto podjęliśmy wraz z współpracującymi z nami partnerami szereg działań mających na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych i walidację bezpieczeństwa za pośrednictwem regularnych testów. Nasi pracownicy otrzymują rygorystyczne instrukcje określające sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Gwarantujemy, że dostęp do danych mają tylko ci pracownicy lub wykonawcy, którym są one potrzebne w pracy dla Jula. Dotyczy to wszystkich przestrzeni i systemów IT, gdzie wykorzystywane są dane osobowe. 

7. Skargi  


Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).  

8. Zmiany w polityce ochrony danych 


Jula stale pracuje nad kwestiami prywatności i dlatego możemy aktualizować niniejszą politykę.  Najnowszą wersję można zawsze znaleźć tutaj.     Polityka ochrony danych została przyjęta przez Jula 01.12.2023.