Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
  • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
  • Dostawa do sklepu za 0 zł
  • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
  • 60 dni na zwrot
Jula

Ogólne warunki zakupu

1. Twój zakup
1.1. Niniejsze ogólne warunki zakupu ("Warunki") mają zastosowanie, gdy jako klient kupujesz towary w Jula w Polsce, zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
1.2. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta między Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 49, (03-286) Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000365248, REGON: 142595635, NIP: 5242718525, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, telefon: 22 338 88 10 ("Jula"), a Tobą jako osobą fizyczną lub podmiotem, który reprezentujesz ("Klient"), w momencie dokonania płatności za towary w sklepie stacjonarnym lub w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przy zakupie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
1.3. Zawierając umowę z Jula, Klient akceptuje niniejsze Warunki.

2. Zamówienie i dostawa
2.1. Zamawiając za pośrednictwem sklepu internetowego Jula, możesz wybrać dostawę zamówienia na dwa sposoby, do sklepu stacjonarnego lub na wskazany przez Ciebie adres. Przy kasie w naszym sklepie internetowym zobaczysz, jakie opcje płatności i opcje dostawy są dostępne, a także jaki jest czas dostawy, koszt wysyłki i cena.
2.2. Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena regularna oznacza cenę sprzed zastosowania obniżki ceny. Jest to, w zależności od rodzaju towaru, odpowiednio: nasza najniższa cena w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia towaru do obrotu do dnia zastosowania obniżki ceny (w przypadku towarów znajdujących się w obrocie krócej niż 30 dni).
2.3. Jula stara się dostarczyć towar tak szybko, jak to możliwe i dostarcza towary tylko pod adresy w Polsce. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące opcji dostawy pod konkretny adres.
2.4. Jula zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie art. 395 Kodeksu cywilnego, od momentu zawarcia umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Sytuacje, w których zamówienie może zostać odrzucone przez Jula lub może dojść do odstąpienia od umowy, obejmują między innymi braki magazynowe lub błędy w wyświetlaniu ceny w sklepie internetowym, a także sytuacje, gdy działania Klienta wskazują na nabywanie towaru w celu jego dalszej odsprzedaży lub sytuacje, w których nie możemy zatwierdzić płatności.
2.5. Jesteś zobowiązany do odebrania i przyjęcia dostawy zgodnie z instrukcjami wysyłanymi przez Jula lub wybranego przez Ciebie przewoźnika. W przypadku paczek, które nie zostały odebrane lub podjęte, Jula ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości do 50 PLN za nasze dodatkowe koszty, takie jak koszt przesyłki zwrotnej.

3. Zwrot towaru
3.1. Prawo zwrotu
3.1.1 Jula daje Klientowi 60 dni od momentu zakupu na zwrot zakupionych towarów, jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie jest usatysfakcjonowany zakupem. W przypadku skorzystania z tegoprawa otrzymasz zwrot pieniędzy, pod warunkiem, że towar zostanie zwrócony w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu i będzie w takim samym stanie, jak w momencie zakupu. Musisz być w stanie przedstawić ważny dowód zakupu, taki jak paragon lub kopia paragonu lub faktura.
3.1.2 Prawo zwrotu nie dotyczy środków czystości, oraz materiałów konsumpcyjnych.

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z konsumentem w terminie 14 dni w handlu elektronicznym (sprzedaż na odległość)
3.2.1 Jeśli jesteś konsumentem, to w przypadku sprzedaży na odległość masz 14 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz powiadomić nas, że chcesz skorzystać z tego prawa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można to zrobić, wysyłając nam wypełniony formularz odstąpienia.
3.2.2 Nie później niż 14 dni po powiadomieniu nas, że korzystasz z prawa odstąpienia od umowy, towar musi zostać oddany w sklepie stacjonarnym lub wysłany do nas w oryginalnym opakowaniu na Twój koszt. Nie zapomnij zapisać potwierdzenia wysyłki lub listu przewozowego wystawionego przez przewoźnika.
3.2.3 Jeśli korzystałeś z towarów w stopniu większym niż niezbędny do sprawdzenia jego cech lub właściwości, Jula ma prawo do obciążenia Cię szkodą wynikającą ze spadku wartości towarów.
3.2.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia oraz towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.

3.3. Reklamacje
3.3.1 Jeśli zakupiony towar okaże się niezgodny z umową sprzedaży, jako konsument masz prawo do reklamacji towaru. Kryteria zgodności towaru z umową są określone w obowiązującym prawie konsumenckim (art. 43b Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową sprzedaży, jako Klient będący konsumentem możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy: (i) Jula odmówi lub nie doprowadzi towaru do zgodności z umową sprzedaży, (ii) brak zgodności towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo próby doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży przez Jula; (iii) brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany; (iv) z oświadczenia Jula lub okoliczności wyraźnie wynika, że towar nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jula ponosi odpowiedzialność, wobec Klienta będącego Konsumentem, za brak zgodności towaru z umową sprzedaży stwierdzony w ciągu dwóch lat od wydania towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
3.3.2. Skontaktuj się z Jula, gdy tylko odkryjesz niezgodność towaru z umową. Aby Jula mogła ocenić błąd, należy zwrócić towar do Jula i przedstawić dowód zakupu, taki jak na przykład paragon lub kopia paragonu.
3.3.4 W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia do nas towaru niezgodnego z umową pokrywa Jula.
3.3.5 Jeśli Jula odmówi uznania reklamacji jako konsument masz prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (lista tych podmiotów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://polubowne.uokik.gov.pl/ ). Możesz również skorzystać z internetowej platformy składania skarg dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

3.4 Jak dokonać zwrotu towaru w przypadku skorzystania z prawa do zwrotu, prawa do odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji
3.4.1 W określonych wyżej przypadkach możesz bezpłatnie zwrócić towar w dowolnym sklepie stacjonarnym Jula w Polsce. Towary zakupione w sklepie stacjonarnym zwraca się do tego samego sklepu lub dowolnego innego sklepu Jula w Polsce. Jeśli towar, który zamierzasz zwrócić, został zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego, możesz go również odesłać. Wypełniony formularz zwrotu musi być dołączony, aby zwrot mógł zostać zrealizowany. Gdy jako Klient nie jesteś usatysfakcjonowany zakupem, jesteś odpowiedzialny za wysyłkę zwrotną. Jula pokrywa koszy przesyłki w przypadku niezgodności towaru z umową. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za towar do mementu dostarczenia go do Jula. Dobrze zapakuj towar i pamiętaj, aby zapisać dowód nadania lub list przewozowy wystawiony przez przewoźnika.
Zwroty są wysyłane na adres: Sklep internetowy Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Malborska 49, 03-286 Warszawa.
3.4.2 Zwroty wysyłane na inne adresy, w tym do pośredników, nie są odbierane i podlegają zwrotowi do nadawców.
3.4.3 W przypadku dokonywania zwrotu płatności na rzecz Klienta, np. przy wykonywaniu prawa do odstąpienia od umowy i wykonywaniu prawa do zwrotu towaru, zwrot płatności zostanie dokonany bezzwłocznie i w sposób, w jaki płatność została dokonana podczas zakupu, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem. Jeśli pierwotny zakup został opłacony kartą debetową lub kredytową, nie można dokonać zwrotu na żadną kartę debetową lub kredytową inną niż ta, której użyto do pierwotnego zakupu.

4. Gwarancja
4.1 Aby Klient czuł się bezpiecznie przy zakupie, Jula udziela gwarancji na niektóre towary. Kupując towar objęty gwarancją, otrzymasz informacje o warunkach gwarancji w momencie zakupu lub najpóźniej w momencie otrzymania towaru. Warunki gwarancji określają między innymi, jak długi jest okres gwarancji i jakie inne warunki mają do niej zastosowanie. W okresie gwarancyjnym zwracane są bezpośrednie koszty naprawy wadliwego towaru, takie jak koszty części zamiennych, robocizna i koszty transportu, pod warunkiem, że udostępnienie towaru do naprawy nie wiąże się z nadzwyczajnymi kosztami.
4.2 Gwarancja nie obejmuje wad, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta, takich jak wypadek lub niewłaściwe obchodzenie się z towarem.
4.3 Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić ważny dowód zakupu, taki jak paragon lub kopia paragonu lub faktura.

5. Towary zakupione w formule wyprzedaży
5.1 Niektóre sklepy stacjonarne mają działy oferujące towary w formule wyprzedaży (Outlet). Sprzedaż w formule wyprzedaży (Outlet) może być też prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego Jula. Sprzedaż w formule wyprzedaży obejmuje zarówno partie nowego towaru w okazyjnej cenie, jak i towary, które zostały naprawione przez nasz dział serwisowy.
5.2 W przypadku zakupu towarów oferowanych w formule wyprzedaży jako Klient jesteś zobowiązany dokładnie sprawdzić towar i zapoznać się z informacjami o wszelkich wadach towaru zamieszczonych na opakowaniu lub na towarze lub w jego opisie. Wady, które zostały wskazane w informacjach dotyczących towaru uważa się za zgodne z umową. Wady te nie stanowią wady towaru uprawniającej do skorzystania z praw z tytułu gwarancji, rękojmi lub niezgodności towaru z umową. Pamiętaj, że mamy ograniczoną ilość poszczególnych towarów a zakres ich wad może być różny.

6. Dane osobowe
6.1 Jula przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”) – przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy. Dokonując zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane karty debetowej lub kredytowej, a w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym wyłącznie dane karty debetowej i kredytowej, tak aby móc przeprowadzić i zrealizować Twoje zakupy. Przetwarzamy również Twoje dane w celach marketingowych i w celu obsługi zapytań o towary. Wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest bowiem wówczas niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na prowadzeniu marketingu, utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi Klienta i informowaniu Klienta o dostępnym asortymencie towarów.
6.2 Administratorem Twoich danych osobowych jest Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 49, (03-286) Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000365248, REGON: 142595635, NIP: 5242718525, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, telefon: 22 338 88 88.
6.3 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Jula i w ramach grupy kapitałowej, do której należy Jula. Ponadto, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu, w celu realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku niektórych usług i funkcjonalności związanych z korzystaniem z naszego sklepu internetowego nasi partnerzy mogą stać się administratorami Twoich danych osobowych, na przykład w celu realizacji płatności elektronicznych (patrz 6.6). Przetwarzanie danych odbywa się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6.4 Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane przez prawo.
6.5 Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do sprostowania danych, które od Ciebie uzyskaliśmy, jeśli są nieprawidłowe, do usunięcia danych, jeśli nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane, dostępu do danych, które od Ciebie uzyskaliśmy oraz do przeniesienia danych przetwarzanych przez nas w związku z zawartą z nami umową do innego podmiotu, w niektórych przypadkach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych lub ograniczyć zakres przetwarzania w celu ochrony Twojego interesu, praw i wolności. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez wiadomość e-mail lub kontaktując się z działem obsługi klienta.
6.6 W celu uzyskania pełnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Jula zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

7. Kontakt

Skontaktuj się z działem obsługi klienta: Odpowiedzi na często zadawane pytania https://www.jula.pl/obsluga-klienta/ E-mail: https://www.jula.pl/obsluga-klienta/
Telefon: 22 338 88 88.

Skontaktuj się z Jula Poland Sp. z o.o.:
Jula Poland Sp. z o.o.
ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa
Telefon: 22 338 88 10.

Warunki określone przez Jula Poland sp. z o.o. 20.12.2023 r.