Nakręcamy do działania!
504764

Odrdzewiacz Carosol

300 ml
Nr. art: 504764

39,99
32,51 Netto
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Prosty i skuteczny chemiczny środek odrdzewiający, który pozostawia czystą powierzchnię blachy bez konieczności drapania czy szlifowania. Odrdzewiacz może być również stosowany do usuwania wapna z powierzchni odpornych na działanie kwasów oraz do usuwania tlenków z metalu.

Dane produktu

Numer artykułu 504764
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 300 ml
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody