• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
550306

Olej do drewna tekowego

500 ml
Nr. art: 550306

  • Zabezpiecza drewno szlachetne przed wodą, zabrudzeniami i pęknięciami
  • Produkt szwedzki

Cena reg.
29,99
24,38 netto (bez Vat-u). Podane ceny nie obejmują kosztu dostawy.
Cena za litr 59,98
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja


Wyprodukowany w Szwecji olej do drewna szlachetnego! Olej do drewna tekowego Kayoba Marine Accessories zabezpiecza drewno tekowe i inne szlachetne odmiany drewna stosowane w domach i na łodziach przed wodą, zabrudzeniami i pęknięciami. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 550306
Gwarancja (w miesiącach) 12 m.
Pojemność 500 ml
Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody