• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
550307

Środek czyszczący do drewna tekowego

500 ml
Nr. art: 550307

  • Przywraca naturalną barwę i połysk drewna
  • Nie wybiela przylegających powierzchni
  • Produkt szwedzki

Cena reg.
19,99
16,25 netto (bez Vat-u). Podane ceny nie obejmują kosztu dostawy.
Cena za litr 39,98

Termin dostawy: 3 do 5 dni roboczych

Ważna informacja


Wyprodukowany w Szwecji środek czyszczący do drewna tekowego! Środek czyszczący do drewna tekowego Kayoba Marine Accessories usuwa zabrudzenia z drewna tekowego i innych szlachetnych odmian drewna, przywracając im naturalną barwę i połysk. Środek nie wybiela ani nie uszkadza przylegających powierzchni. Dobrym pomysłem jest zastosowanie go przed naniesieniem oleju do drewna tekowego. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 550307
Gwarancja (w miesiącach) 12 m.
Pojemność 500 ml
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.