• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Notatka prasowa

Jula Poland i Polski Komitet Pomocy Społecznej uruchamiają „Męską Szopę” we Wrocławiu

Otwarcie 3 W środę 20 czerwca na wrocławskim Nadodrzu została otwarta kolejna „Męska Szopa”. Jula Poland jako partner strategiczny od dwóch lat wspiera rozwój sieci „Męskich Szop” w Polsce, tego typu placówki non profit działają już w Warszawie i Słupsku.

Męska Szopa to inicjatywa, która zrodziła się w Australii, ale sieć Men’s Shed – Męskich Szop – działa z powodzeniem także w innych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii czy Holandii. Miejsca tego typu pozwalają majsterkowiczom z najbliższej okolicy bezpłatnie korzystać z w pełni wyposażonego warsztatu i realizować wspólne projekty.  To miejsce spotkań i rozmów, idealne środowisko integracji lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego spędzania czasu. Wrocławska „Męska Szopa” jest efektem udanej współpracy sieci multimarketów Jula, wrocławskiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Centrum Seniora. Ten ogólnodostępny warsztat mieści się przy ul. Paulińskiej 16, na Nadodrzu, dzielnicy objętej programem rewitalizacyjnym. Rewitalizacja to coś więcej niż remont budynków, to ożywianie i podnoszenie atrakcyjności dzielnicy w różnych obszarach, kształtowanie przestrzeni bardziej przyjaznej dla mieszkańców. Działania skupione na tworzeniu atrakcyjnej oferty w najbliższym otoczeniu mieszkańców pomagają budować ich zaangażowanie i podnoszą poziom życia w dzielnicy. Męska Szopa dobrze wpisuje się w ten plan. - Ten projekt stanowi doskonałą odpowiedź na potrzebę aktywizacji osób starszych i formę realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu, która jest istotną częścią wizji Jula. „Męskie Szopy” otwarte są dla każdego, jednak szczególnie zależy nam na aktywizacji seniorów. Większa aktywność przyczyni się do ich lepszego samopoczucia i stanu zdrowia, ale jest także cenna dla lokalnej społeczności, która będzie miała okazję korzystać z wiedzy i doświadczenia starszych mieszkańców dzielnicy . – zauważa Tomasz Wienke, dyrektor zarządzający Jula Poland. W otwarciu Męskiej Szopy uczestniczyli także wiceprezydent Wrocławia, Adam Grehl oraz pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka fundacji Nasza Ziemia i pomysłodawczyni projektu rozwijania sieci „Męskich Szop” w Polsce.  Sieć multimarketów Jula jako partner projektu zapewnia wyposażenie warsztatów obejmujące odpowiednie narzędzia i maszyny, a także ich serwisowanie. Partnerem merytorycznym wrocławskiej „Męskiej Szopy” jest Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, jej eksperci będą wspierać osoby korzystające z warsztatu swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. z zakresu renowacji i konserwacji mebli.