• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Regulamin promocji "Dostawa Kurierem GLS za 5 zł"

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Dostawa Kurierem GLS za 5zł”, zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem”. 

1.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów sklepu internetowego.

1.3 Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1 Organizator – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49, KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie, NIP 524-271-85-25.

2.2 Sklep internetowy JULA – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jula.pl prowadzony przez Organizatora.

2.3 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów sklepu internetowego JULA, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji.

2.3 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji.

2.4 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu artykułów w sklepie internetowym JULA.

 

3. Warunki Promocji 

3.1 Promocja obowiązuje od godz. 9:00 dnia 19 stycznia 2018 do godz. 9:00 dnia 1 lutego 2018 r.

3.2 Promocja obejmuje tylko dostawę artykułów, dla których, po przejściu do sekcji „Sposób dostawy” system umożliwia Uczestnikowi wybranie opcji „GLS Dostawa kurierem do domu”.

3.3 Promocja polega na obniżeniu kosztów dostawy kurierem GLS zamówionych przez Uczestnika artykułów w sklepie internetowym JULA do 5 zł, z wyłączeniem sytuacji opisanej w §3 pkt. 3.4.

3.4 W przypadku wybrania opcji „GLS za pobraniem”, Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztu dostawy zgodnie ze standardowym cennikiem dostępnym pod adresem: www.jula.pl.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Promocji na stronie internetowej www.jula.pl.

4.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich
interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.