Nakręcamy do działania!
945341

Markery do tablic suchościeralnych 3 szt

Nr. art: 945341

9,99
8,12 Netto

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Markery, które świetnie sprawdzają się na tablicach oraz takich powierzchniach jak szkło i lustra. Są wyposażone w końcówkę o grubości 4,5 mm, a tusz można zmazać czymkolwiek – papierowym ręcznikiem lub po prostu ręką. Wykorzystaj je na tablicy ogłoszeń (jeśli jest suchościeralna), lustrze w łazience (zostawiając miłą wiadomość następnej osobie korzystającej z toalety) lub do udekorowania szklanego stołu przed przyjęciem.

Dane produktu

Numer artykułu 945341
Gwarancja 1 Rok
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem