Nakręcamy do działania!
813196

Środek do mycia szyb

750 ml
Nr. art: 813196

6,99
5,68 Netto

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Pomoże uzyskać lśniąco czyste okna.

Dane produktu

Numer artykułu 813196
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 750 ml
Może powodować reakcję alergiczną skóry.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.