• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
006844

Odmrażacz do zamków

100 ml
Nr. art: 006844

  • Chroni przed wilgocią
  • Natychmiast smaruje
  • Odmraża

Cena reg.
8,99
7,31 netto (bez Vat-u). Podane ceny nie obejmują kosztu dostawy.

Termin dostawy: 3 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Problemy z otwarciem zamka w sezonie zimowym bywają bardzo frustrujące. Środek marki Tecmaxx chroni przed przenikaniem wilgoci zamarzającej wewnątrz zamka, smaruje go i odmraża.

Dane produktu

Numer artykułu 006844
Gwarancja (w miesiącach) 12 m.
Pojemność 100 ml
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do … Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.