Nakręcamy do działania!
629215

Ściereczki czyszczące Anti-Mist 20 szt

Nr. art: 629215

19,99
16,25 Netto

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Praktyczne ściereczki o działaniu czyszczącym i zapobiegającym parowaniu wewnętrznej strony szyb. Ściereczki nie pozostawiają po sobie resztek, a dzięki swym niewielkim rozmiarom ich opakowanie idealnie mieści się w samochodowym uchwycie na kubek.

Dane produktu

Numer artykułu 629215
Gwarancja 1 Rok
Łatwopalna ciecz i pary.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do …

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.