Nakręcamy do działania!
000153

Środek do odtłuszczania na zimno

1 l
Nr. art: 000153

  • Superskuteczny odtłuszczacz
  • Produkt szwedzki

Cena reg.
24,99
20,32 netto. Cena bez dostawy.
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Superskuteczny środek do odtłuszczania na zimno wyprodukowany w Szwecji! Środek do odtłuszczania na zimno marki Hamron pomoże, gdy zwykłe odtłuszczacze nie wystarczą. Nie ma on bowiem sobie równych w usuwaniu plam asfaltu, resztek soli, rdzy nalotowej i innych szczególnie trudnych do usunięcia zabrudzeń. Jego formuła (na bazie ropy naftowej) sprawia, że czyszczone powierzchnie stają się naprawdę czyste i gotowe do mycia. Produkt szwedzki.

Dane produktu

Numer artykułu 000153
Gwarancja 1 Rok
Pojemność 1 l
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na oczy. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać do …

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.