• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
629044

Nabłyszczacz do chromu Silver Chrome

300 ml
Nr. art: 629044

Cena reg.
36,99
30,07 netto. Cena bez dostawy.
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Czyści, regeneruje i chroni chromowane detale i listwy.

Dane produktu

Numer artykułu 629044
Pojemność 300 ml
Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do …