Nakręcamy do działania!
620024

Środek do czyszczenia lakieru Super Cleaner

500 ml
Nr. art: 620024

49,99
40,64 netto. Cena bez dostawy.

Termin dostawy 2 do 5 dni roboczych

Ważna informacja

Czyści powierzchnie lakierowane matowe i oksydowane. Do wszystkich typów lakierów.

Dane produktu

Numer artykułu 620024
Pojemność 500 ml
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem