• Zawsze darmowa dostawa do sklepu
 • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
 • 60 dni na zwrot
 • 15.000 produktów do wyboru

Regulamin JulaPro

Zapoznaj się z regulaminem i warunkami członkostwa w programie JulaPro. Regulamin jest dostępny online, możesz go także pobrać w formie pliku PDF. Aby otworzyć Regulamin na urządzeniu, z którego korzystasz musi być zainstalowany program służący do wyświetlania i obsługi dokumentów PDF.

Regulamin programu lojalnościowego JulaPro 

 

 

Polityka ochrony danych osobowych

Firma Jula chroni prywatność swoich klientów – takie podejście wynika z naszych podstawowych wartości związanych z odpowiedzialnością i uczciwością. W związku z powyższym na bieżąco podejmujemy działania, dzięki którym dane osobowe klientów Jula są przetwarzane w sposób poprawny i bezpieczny. Na co dzień, kiedy pracujemy z danymi osobowymi, zawsze przestrzegamy przepisów prawa i stosujemy się do zarówno prawnych, jak i technicznych zmian w tym zakresie.

Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych jest dokładnie określony w ustawach i rozporządzeniach. Oznacza to, że gdy klient przekazuje nam dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres itp. w celu uzyskania członkostwa, logowania, dokonania zakupów itp., zobowiązujemy się chronić te dane, zapewniając ich poufność zgodnie z umową zawartą z klientem oraz zasadami regulującymi postępowanie z danymi osobowymi.

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa klientom powierzającym firmie Jula swoje dane osobowe, opracowaliśmy specjalną procedurę przetwarzania tych danych. W każdym przypadku klient jest informowany o tym, jakie dane przekazuje (o ile nie jest to oczywiste) i w jakim celu Jula będzie je wykorzystywać.

Poniżej klienci oraz goście naszej witryny mogą znaleźć informacje na temat sposobu, w jaki firma Jula przetwarza ich dane osobowe. Niniejszy dokument zawiera także informacje o prawach klientów i gości witryny względem firmy Jula oraz sposób ich egzekwowania.*

 

Do czego potrzebujemy danych osobowych?
Wiemy, że nasi klienci, wchodząc z nami w relację, oczekują określonego poziomu usług, wygody, wiedzy i znajomości klienta, a my z radością spełnimy ich oczekiwania. Gromadzimy dane osobowe naszych klientów, żeby móc zapewnić im jak najlepszą obsługę, a także celem rozwijania naszych relacji z klientami i rozszerzania naszej oferty. To podstawowa przyczyna, dlaczego przetwarzamy tego typu dane w Jula. Dlatego prywatność klienta oraz zaufanie z jego strony mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności.

W dzisiejszym społeczeństwie cyfrowym dane osobowe zbiera się i przetwarza z wielu powodów, na przykład w celu umożliwienia zakupu na kredyt i bezpiecznego zwrotu towaru, potwierdzenia tożsamości klienta i zapobiegania oszustwom lub zapewnienia właściwej obsługi klienta, a także w związku z członkostwem w JulaPro.

Dane osobowe udostępnione przez klientów są przez nas gromadzone i wykorzystywane w celu dotrzymania zobowiązań wynikających z zawartych umów. Chodzi tu między innymi o możliwość dostarczania oferowanych produktów i usług. Prowadzenie obsługi klienta, fakturowanie, administracja, działania na rzecz zapewnienia jakości, prac analitycznych i rozwojowych oraz działania informacyjne i marketingowe również wymagają przetwarzania pewnych danych osobowych. Ponadto przepisy nakładają na nas w pewnym zakresie obowiązek składania raportów do szwedzkich urzędów. Zbieranie danych osobowych, np. w celu oceny zdolności kredytowej klienta czy zidentyfikowania danej osoby, pozwala nam również uniknąć ewentualnych problemów.

 

Jesteśmy administratorem danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzaniem danych osobowych („administrator danych osobowych”) jest firma Jula Poland Sp. z o.o. (nr NIP 5242718525); nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 

Podmioty, które mają dostęp do gromadzonych przez nas danych

Jula prowadzi działalność, współpracując z innymi podmiotami zewnętrznymi oraz należącymi do koncernu.. W razie potrzeby firma Jula udostępnia lub przekazuje dane osobowe klientów innym podmiotom w ramach koncernu Jula lub naszych partnerom biznesowym, którzy wspomagają nas w prowadzeniu działalności, np. Jula AB i podmiot świadczący usługi pocztowe otrzymują dane adresowe klienta w momencie realizacji jego zamówienia internetowego. Odbywa się to zawsze w ściśle określonej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami.

Bardzo zależy nam, aby dane osobowe naszych klientów były chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Kiedy dane są przekazywane innemu podmiotowi, wcześniej podpisujemy specjalne umowy z wyraźnymi instrukcjami dotyczącymi ograniczenia przetwarzania oraz zawierające wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Dane osobowe nie są udostępniane ani przekazywane podmiotom spoza koncernu, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą przetwarzane na potrzeby firmy Jula, np. do wykonania druku, dystrybucji i sporządzenia statystyk, a także do celów administracyjnych. Jula nie sprzedaje danych osobowych klientów podmiotom spoza koncernu bez zgody właściciela danych.

W razie potrzeby dane osobowe klientów udostępniamy następującym kategoriom partnerów biznesowych:

 • dostawcy systemu CRM oraz obsługi zgłoszeń – do celów administrowania członkostwem w klubie, relacjami z klientem oraz do kontaktów z członkami klubu.
 • dostawcy systemów biznesowych – do przetwarzania danych kontaktowych oraz danych dotyczących transakcji. Przetwarzanie jest niezbędne do administrowania zakupami klientów – dane są używane podczas analizy rozwoju działalności oraz w celu zagwarantowania klientowi możliwości śledzenia swoich transakcji.
 • dostawcy danych adresowych oraz usług druku i dystrybucji – Jula współpracuje z dostawcami usług automatycznego pobierania i aktualizowania danych adresowych z wykazami ewidencji ludności.
 • partnerzy biznesowi obsługujący transakcje płatnicze – do obsługi płatności realizowanych przez klientów Jula korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, co gwarantuje szybkie i bezpieczne płatności.
 • partnerzy biznesowi obsługujący adresy IP powiązane z aktywnością klienta podczas wizyty w naszej witrynie – dzięki tej współpracy możemy ciągle się rozwijać i poprawiać doświadczenie użytkowników podczas korzystania z naszej witryny .
 • partnerzy biznesowi przetwarzający dane osobowe do celów analizy rynku oraz kontroli aktywności – dzięki tej współpracy możemy poprawiać doświadczenie użytkowników oraz rozwijać naszą działalność.
 • dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, np. monitoringu – niezbędne w celu uniknięcia przestępstw.
 • dostawcy systemów obsługujących sieć Wi-Fi w multimarketach – podmioty te przetwarzają dane osobowe, aby zapewnić dostęp do sieci Wi-Fi. Gromadzone przez nich dane, czyli adres MAC powiązany z ruchem w multimarkecie, może być także wykorzystany do rozwoju działalności.
 • dostawcy systemów obsługujących komunikację z klientami przez e-mail i SMS – przetwarzają dane kontaktowe klientów i mogą wykorzystać dane demograficzne oraz dotyczące transakcji.
 • partnerzy biznesowi przeprowadzający ocenę zdolności kredytowej klienta – aby zminimalizować ryzyko podczas zakupów na kredyt.
 • partnerzy, z którymi współpraca wynika z obowiązujących regulacji prawnych np. rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych. 

Dane osobowe przetwarzane przez Jula

Jak już wcześniej informowaliśmy, w naszych relacjach z klientem często potrzebujemy jego danych, np. podczas zakupów, wizyty w witrynie Jula.pl, podczas korzystania z klubu lub kontaktów z Działem Obsługi Klienta Jula.

Rodzaj danych osobowych przekazywanych nam to:

 • dane kontaktowe i umożliwiające identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres do wystawienia faktury oraz adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego (również współwłaściciela konta) itp.;
 • nazwa użytkownika i hasło do klubu oraz sekcji „Moje konto”; 
 • dane dotyczące konta i płatności, właściciela karty (bez numeru karty i kodu CVC), dane dotyczące faktur itp.;
 • Kiedy klient korzysta z usług Jula lub u nas kupuje, nasze systemy zapisują niektóre jego dane, aby ułatwić obu stronom wzajemną relację.

Dane osobowe klienta, które Jula zgromadziła:

 • historia zamówień, zakupów oraz kliknięć na stronie klientów, członków klubu oraz gości witryny, m.in. data transakcji, multimarket, „domowy multimarket” oraz sposób płatności;
 • numer klienta;
 • rozmowy, e-maile, czaty oraz wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych w relacji z Działem Obsługi Klienta Jula lub Działem Marketingu;
 • dane użytkownika dotyczące usług Jula, np. problemy ze stronami, błędy pobrania zawartości, sposób dotarcia do usług oraz rezygnacji z nich;
 • informacje na temat towarów i/lub usług, którymi klient był zainteresowany na Jula.pl wyszukując je i klikając;
 • dane dotyczące urządzeń (takich jak telefon komórkowy, komputer lub tablet), takie jak adres IP, ustawienia języka, dane geograficzne urządzenia oraz ustawienia przeglądarki;
 • dane dotyczące odczytania wiadomości e-mail i SMS wysyłanych przez Jula do klienta oraz elementy klikane w wiadomości od Jula;
 • wyniki badań poziomu satysfakcji klienta lub badań rynku;
 • dane, które umożliwiają identyfikację osoby wyłącznie w połączeniu z innymi danymi, zgromadzone za pośrednictwem monitoringu w naszych multimarketach. Odwiedzając nasze multimarkety, klienci są obecni na nagraniach z monitoringu, gdzie zostaje zarejestrowany ich wygląd, widoczna niepełnosprawność itp. Monitoring, podobnie jak gromadzone za jego pośrednictwem dane osobowe, podlega regulacjom prawnym.

W niektórych przypadkach Jula korzysta z danych osobowych pozyskanych z innych źródeł. Na przykład zdarza się, że Jula korzysta z sieci reklamowych, narzędzi pomiarowych lub usług strony trzeciej do poznania zachowań użytkowników i ich preferencji. Może się wówczas zdarzyć, że operator sieci reklamowej przekaże Jula informacje, co wydarzyło się po kliknięciu reklamy, tak aby Jula mogła zmierzyć skuteczność swoich reklam, rozwijać swoją działalność zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz dostosować swoje usługi do klientów.

Dane osobowe klienta, które Jula pozyskała od strony trzeciej:

 • dane adresowe, ocena zdolności kredytowej klienta, dane dotyczące dochodów, zadłużenia u komornika oraz inne dane finansowe.

 

Cele i podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych klientów

Aby móc przetwarzać dane osobowe, Jula musi mieć zarówno konkretny cel oraz podstawy prawne dopuszczające takie przetwarzanie. W przeciwnym razie Jula nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych klienta. Nigdy nie gromadzimy danych osobowych w celu ewentualnego wykorzystania ich w przyszłości.

Aby wywiązać się z umowy zawartej z klientem lub aby podjąć działania wymagane przez klienta przed zawarciem umowy (podstawa prawna), Jula przetwarza dane osobowe klienta do następujących celów:

 • potwierdzenie tożsamości i wieku klienta oraz weryfikacja danych osobowych i kontaktowych, m.in. kontrola w zewnętrznych źródłach takich jak Significat i weryfikacja SMS;
 • administrowanie zamówieniem/zakupem oraz relacją z klientem, m.in. powiadamianie o dostawie, kontakt w przypadku opóźnienia dostawy, obsługa reklamacji oraz roszczeń gwarancyjnych;
 • obsługa płatności;
 • obsługa zakupów na kredyt, m.in. kontrola historii płatności i pozyskanie oceny zdolności kredytowej od firmy zajmującej się takimi usługami, a także własna egzekucja długów;
 • przekazywanie klientowi informacji oraz świadczenie usług przez Jula;
 • obsługa członkostwa w klubie oraz konta użytkownika zgodnie z warunkami uczestnictwa w klubie, do którego klient należy, m.in. danych do logowania, umożliwianie wyświetlenia swoich zakupów/historii zakupów oraz obsługa powiązanych z tym przywilejów i korzyści lojalnościowych;
 • możliwość przesyłania ogólnych ofert i realizacji marketingu bezpośredniego zgodnie z warunkami obowiązującymi w klubie dla klientów;
 • możliwość zapewnienia relacji zgodnej z oczekiwaniami klienta, atrakcyjnych ofert i wiadomości dostosowanych do klienta zgodnie z warunkami uczestnictwa w klubie, m.in. ułatwienie klientowi korzystania z usług poprzez możliwość zapisania listy zakupów oraz zawartości koszyka lub podobne funkcje (jest to możliwe dzięki analizom oraz plikom cookie (patrz poniżej));
 • przeprowadzanie analiz danych użytkownika/klienta/członka klubu w celu wywiązania się przez Jula ze zobowiązań zgodnie z warunkami uczestnictwa w klubie, wyszukiwanych słów, korzystania z witryny jula.pl, rozwoju działalności i strategii relacji z klientami oraz wyżej wymienionych danych;
 • realizacja dostaw towaru do domu oraz wydawania towaru w multimarkecie;
 • informacje dotyczące miejsca urządzenia mobilnego klienta w multimarkecie w przypadku korzystania z lokalnej sieci Jula.

Jeśli klient nie przekaże Jula niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mieć możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych lub innych zobowiązań względem klienta. Wówczas Jula nie będzie mogła zawrzeć umowy lub być może będzie musiała przerwać proces zawierania umowy.

Aby wypełnić swoje zobowiązania prawne (podstawy prawne), Jula przetwarza dane osobowe klienta do następujących celów:

 • przestrzeganie obowiązującego prawa i wypełnianie zobowiązań prawnych (na przykład dotyczących wymagań zawartych w przepisach księgowych, związanych z odpowiedzialnością za produkt zawartych w przepisach o ochronie konsumentów oraz ochrony danych osobowych w systemach IT);
 • zapobieganie niewłaściwemu użyciu do celów oszustw i kradzieży tożsamości.

W niektórych wypadkach firma Jula ma prawnie uzasadniony powód, aby przetwarzać dane osobowe na podstawie tzw. oceny ważności interesów. Takie prawnie uzasadnione interesy to możliwość zaoferowania klientowi większej wygody podczas zakupów oraz zapewnienie obsługi za pomocą różnych usług, takich jak oferty i komunikacja dostosowane do konkretnego klienta. Innym interesem Jula jest rozwój działalności oraz strategia budowania relacji z klientami – w tym celu Jula musi analizować sposób, w jaki są używane nasze usługi, aby potem móc wprowadzać usprawnienia z myślą o klientach. Kolejnym prawnie uzasadnionym interesem Jula jest bezpieczeństwo.

Kierując się swoim prawnie uzasadnionym interesem (podstawy prawne), Jula przetwarza dane osobowe klientów do następujących celów:

 • jeśli użytkownik witryny nie należy do klubu Jula, przesyłanie mu ofert i podejmowanie działań w ramach marketingu bezpośredniego, zarówno ogólne, jak i dostosowane do konkretnego klienta;
 • analiza klienta i rynku, rozwój działalności, strategia budowania relacji z klientem oraz poprawa naszych usług w kontekście ich skuteczniejszego prezentowania;
 • zapewnienie klientowi obsługi oraz pomocy związanej z naszymi usługami;
 • możliwość przeprowadzania konkursów i wydarzeń oraz obsługi uczestnictwa w nich;
 • możliwość obsługi i realizacji ewentualnych konkursów i wydarzeń oraz uczestnictwa w nich; możliwość oceny, rozwoju i poprawy usług firmy, jej produktów i systemów dla ogółu klientów;
 • możliwość zapobiegania nadużyciom, bezprawnemu logowaniu oraz zapobiegania przestępstwom przeciwko firmie i ich zgłaszania.

Ponadto Jula przetwarza numer PESEL klienta do potwierdzenia jego tożsamości oraz aktualizowania jego adresu w rejestrze członków. Wykorzystanie numeru PESEL do potwierdzenia tożsamości jest jedyną gwarancją, że dokumenty wartościowe, takie jak karty upominkowe czy bony Jula, nie trafią w niepożądane ręce lub że nikt inny nie dokona w sposób bezprawny zakupów na konto klienta.

W niektórych wypadkach Jula prosiła o zgodę klienta na pewien rodzaj przetwarzania danych, gdyż był to warunek, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W następujących wypadkach decyzje są podejmowane automatycznie: podczas przyznawania lub odmowy przyznania limitu kredytowego oraz czasami przy doborze spersonalizowanych ofert.

 

Miejsce przetwarzania danych osobowych przez Jula

Dane osobowe będą przekazywane do kraju poza EOG/UE (lub inne zatwierdzone przez UE kraje) tylko w wyjątkowych sytuacjach i zawsze w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Jula zawsze szuka opcjonalnych rozwiązań takich sytuacji. Mamy umowę z naszymi partnerami biznesowymi, która zapewnia przestrzeganie naszych zaleceń dotyczących przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych poza UE/EOG obowiązuje albo decyzja Komisji Europejskiej, że taki trzeci kraj, gdzie ma odbywać się przetwarzanie, musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, albo należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przykładem takich środków podejmowanych przez Jula jest wymaganie zatwierdzonego kodeksu postępowania w kraju odbiorcy, standardowych klauzul, wiążących wewnętrznych reguł przedsiębiorstwa i amerykańskiej Tarczy Prywatności.

Na stronie jula.pl czasami znajdują się łącza do zewnętrznych stron, np. łącze bezpośrednie do producenta produktu. Jeśli użytkownik wejdzie do witryny takiego podmiotu zewnętrznego, może się zdarzyć, że witryna ta będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika. Jednak takie przetwarzanie pozostaje poza kontrolą, odpowiedzialnością i polityką ochrony danych osobowych Jula.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych przez Jula

W ramach swojej działalności Jula stosuje ustalone procedury, które decydują o tym, jak długo wolno nam przetwarzać dane osobowe klientów. Z założenia dane osobowe będą przetwarzane, dopóki będą potrzebne do celów relacji z Jula, czyli tak długo, jak będą niezbędne do wywiązywania się przez Jula z jej umownych lub prawnych zobowiązań wobec klienta oraz tak długo, jak będzie to wymagane prawnie. Kiedy Jula przetwarza dane osobowe do celów spełnienia wymagań prawnych, przetwarza je wyłącznie tak długo, jak jest to potrzebne do konkretnego celu. Jula ma także prawo przetwarzać dane osobowe klienta w rozsądnym czasie, tak aby zadbać o swoje interesy uzasadnione prawnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi Jula ma prawo przechowywać dane kontaktowe klienta do celów marketingu bezpośredniego przez określony czas po dokonaniu zakupu lub po wygaśnięciu umowy. Jula przetwarza dane kontaktowe klientów do celów marketingu bezpośredniego przez okres dozwolony przepisami o ochronie danych osobowych, przepisami i zasadami dotyczącymi marketingu – zależnie od konkretnych okoliczności.

Jeśli klient wyraził zgodę na kontakt w celu marketingu bezpośredniego, Jula będzie przetwarzać jego dane osobowe tylko do celów marketingu bezpośredniego do momentu, aż klient się wyrejestruje lub powiadomi nas, że nie jest już zainteresowany takim kontaktem. Często dane te są używane również do innych celów, co oznacza, że dane są nadal przetwarzane, jednak nie do celów marketingu bezpośredniego. 

Jeśli klient jest członkiem jednego z naszych klubów, Jula będzie przetwarzać jego dane osobowe do momentu, aż klient się wyrejestruje lub członkostwo wygaśnie na innej podstawie. Jednak powiązania pomiędzy klientem a transakcjami usuwamy po 24 miesiącach od momentu zakończenia członkostwa.

Dane umożliwiające identyfikację osoby w sposób pośredni, w połączeniu z innymi danymi, , które zostają zarejestrowane przez nasze kamery monitoringu w multimarketach, są usuwane automatycznie po 30 dniach. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy popełniono przestępstwo, wówczas dane osobowe będą przetwarzane dodatkowo w celu ustalenia sprawcy i zadbania o interesy Jula.

Dane osobowe klienta mogą być przechowywane dłużej niż podano powyżej, jeśli Jula będzie do tego zobowiązana prawnie lub ustawowo, lub decyzją organu władzy.

 

Jula chroni dane osobowe klientów

Jula stosuje wymagane prawnie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że nie dojdzie do manipulowania danymi osobowymi, ich utraty, zniszczenia ani do tego, że osoba nieuprawniona uzyska do nich dostęp. Nieustannie dokonujemy przeglądu stosownych zasad i procedur oraz doskonalimy nasze systemy, aby je chronić. Podjęliśmy, w stosownych przypadkach wraz z współpracującymi z Jula podmiotami, szereg działań mających na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych. Korzystamy z zapór sieciowych, programów antywirusowych i innych rozwiązań technicznych, które zabezpieczają nasze sieci i systemy przed niepowołanym dostępem.

Nasi pracownicy otrzymują rygorystyczne instrukcje określające sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Dbamy, aby do danych osobowych klienta dostęp mieli wyłącznie nasi pracownicy lub zleceniobiorcy, w przypadku których jest to niezbędne ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe dla Jula. Dostęp do urządzeń i systemów, w których gromadzone są dane osobowe, ma ograniczona liczba pracowników, a do zalogowania się do tych systemów konieczne jest podanie konkretnej nazwy użytkownika i hasła. Przetwarzając wrażliwe dane osobowe, takie jak numer karty kredytowej, numer PESEL (łącznie z cyfrą oznaczającą płeć), dane dotyczące zdrowia oraz ewentualnie inne, kierujemy się ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.

 

Prawa klienta

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania informacji, jakie jego dane są przetwarzane przez Jula. Wiele informacji na ten temat znajduje się w niniejszym dokumencie lub w sekcji Moje konto na Jula.pl.

Klient ma prawo żądać sprostowania swoich błędnych danych. Firma Jula oczekuje, że klient sprostuje swoje błędne dane, do czego zresztą zobowiązał się w momencie przystąpienia do klubu.

Klient ma również prawo żądać usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach klient ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez firmę Jula. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy dane osobowe są niezbędne do wywiązania się ze zobowiązań lub zachodzi obowiązek prawny, który wymusza przetwarzanie przez Jula konkretnych danych osobowych.

W sytuacji, gdy Jula przetwarza dane osobowe na podstawie oceny ważności interesów, klient ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Wówczas Jula wstrzyma w maksymalnym stopniu przetwarzanie danych osobowych do czasu przeprowadzenia nowej oceny ważności interesów. Żebyśmy mogli przetwarzać dane osobowe klientów na podstawie uzasadnionego prawnie interesu, uzasadniony prawnie interes Jula musi być nadrzędny wobec interesu klienta niewyrażającego zgody na przetwarzanie. Czasami zmiana decyzji jest przydatna i całkowicie zgodna z wartościami Jula zakładającymi ciągłe doskonalenie.

Jeśli podjęta w sposób zautomatyzowany przez systemy Jula decyzja spowodowała konsekwencje dla klienta lub w podobny sposób, w znaczącym zakresie, wpłynęła na klienta, ten ma prawo sprzeciwić się takiej decyzji i żądać podjęcia decyzji przez personel Jula w sposób niezautomatyzowany.

W pewnych okolicznościach klient ma także prawo otrzymać przekazane do Jula dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz przekazać je innemu administratorowi. O formacie decyduje Jula, jednak zależy nam na prostocie rozwiązań, stąd w tym zakresie stosujemy się do najnowszych rozwiązań technicznych.

Klient ma również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów ogólnego oraz spersonalizowanego marketingu bezpośredniego oraz analiz klienta. Klient ma także prawo do całkowitego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych może być niezbędnym warunkiem realizacji niektórych umów lub utrzymania relacji między klientem a firmą Jula.

Zwykle Jula nie pobiera opłat za wdrożenie środków niezbędnych do spełnienia wymagań klientów wynikających z ich praw.

Jeśli klient jest niezadowolony ze sposobu, w jaki Jula przetwarza jego dane osobowe lub informacji mu przekazywanych, ma prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Zmiana polityki ochrony danych osobowych

Jula ma prawo do aktualizacji oraz wprowadzania zmian w polityce ochrony danych osobowych. Informacja o wprowadzeniu zmian pojawi się w witrynie jula.pl miesiąc przed wejściem w życie tych zmian. Aktualne, w danym momencie, warunki użytkowania znajdują się w witrynie jula.pl i są dostępne do pobrania.

 

Pytania do Jula

Zachęcamy, by w razie pytań skontaktować się z firmą Jula. Klient ma prawo raz na rok kalendarzowy bezpłatnie uzyskać informacje o swoich danych osobowych niezależnie od sposobu, w jaki zostały zgromadzone. Aby uzyskać takie informacje, należy przesłać pisemny wniosek drogą pocztową na adres podany poniżej. Na pisemnym wniosku musi widnieć podpis klienta. Odpowiedź zostanie przesłana na adres zameldowania lub inny adres, który, według naszej najlepszej wiedzy,  należy do klienta.

Jednak w przypadku jawnie nieuzasadnionych lub niedorzecznych wniosków, zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty pokrywającej koszty administracyjne lub do odrzucenia wniosku.

Administrator danych Jula Poland Sp. z o.o., nr NIP 5242718525, dostępny jest pod poniższym adresem:
Przedstawiciel ds. ochrony danych Jula, Box 363, 532 24 Skara, nr telefonu: 0511-34 20 00, e-mail dpo@jula.se.

Więcej informacji można uzyskać w punkcie obsługi klienta Jula na naszej stronie internetowej lub pod numerem 22 338 88 88.

Niniejszy dokument dot. polityki ochrony danych osobowych został sporządzony przez Jula Poland Sp. z o.o. dnia 24 maja 2018 r.

* Oprócz niniejszej polityki obowiązują również wszelkie umowy zawarte z Jula, przede wszystkim w momencie dokonywania zakupu lub dołączania do klubu dla klientów Jula