Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
 • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
 • Dostawa do sklepu za 0 zł
 • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
 • 60 dni na zwrot
Jula

Stawiamy wymagania naszym dostawcom

Czy myślisz o warunkach, w jakich pracują ludzie, którzy produkują towar kupowany przez Ciebie? Z pewnością tak – my też zwracamy na to uwagę.

Produkty marki Kayoba, Hard Head czy innej naszej marki własnej powinny spełniać oczekiwania klientów Jula. Powinny być produkowane w odpowiedzialny sposób. Chcemy kontrolować cały łańcuch dostaw, jednak bardzo trudno jest kontrolować każdy etap, jeśli nie mamy własnych fabryk.

 

Większość naszych produktów kupujemy w krajach mieszczących się w Europie i Azji. Według organizacji Amforis BSCI wiele z tych krajów leży w strefie ryzyka w kontekście stosowania się do zasad demokracji, ochrony środowiska pracy czy wolności osób prywatnych i przedsiębiorstw. Na bazie informacji z Amforis BSCI oceniamy ryzyko w danym kraju jeszcze przed zakupem i podejmujemy decyzję określającą działania, jakie możemy wdrożyć, aby ograniczyć to ryzyko. Następnie oceniamy dostawców, uwzględniając produkty, które wytwarzają.

 

Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej problemów u naszych dostawców w kontekście transparentności działań pojawia się na następujących obszarach:

 • zdrowie i bezpieczeństwo,
 • godziny pracy,
 • wynagrodzenia
 • i środowisko pracy.

Dlatego bardzo dokładnie sprawdzamy każdy kraj produkcji pod kątem ryzyka ekonomicznego, etycznego i przestrzegania praw człowieka (jest to element naszej strategii zaopatrzenia). Mamy biura zaopatrzeniowe w Chinach, Indiach, Wietnamie, Polsce i Szwecji, co oznacza, że jesteśmy na miejscu – blisko naszych dostawców. Dzięki temu mamy szansę na bliską współpracę i otwarty dialog. Takie warunki stwarzają pole do budowy zaufania oraz kontroli stopnia przestrzegania kodeksu postępowania Jula.

Jesteśmy przekonani, że zaufanie i szczerość mają kluczowe znaczenie w kontekście poprawy sytuacji pracowników naszych dostawców. Wspólnie wprowadzamy pozytywne zmiany. Naprawdę.

Trzy kwestie wpływające na postępowanie naszych dostawców:

Kodeks postępowania Jula – podstawowy dokument referencyjny w każdej umowie.

 

Kiedy podpisujemy umowę z nowym dostawcą, uprzedzamy, że jest on zobowiązany przestrzegać kodeksu postępowania Jula. Dokument ten bazuje między innymi na wytycznych MOP i inicjatywie ONZ o nazwie Global Compact.

 

Kodeks uwzględnia nasze podejście do następujących kwestii:

 • prawa człowieka i praca,
 • zdrowie i bezpieczeństwo,
 • ·ochrona środowiska,
 • traktowanie zwierząt
 • ·oraz przeciwdziałanie korupcji.

 

Poza tym zawiera inne wytyczne, np.

 • zasady dotyczące godzin pracy i wynagrodzenia minimalnego,
 • zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej oraz dyskryminacji
 • ·oraz nakazuje swobodę zrzeszania się.

Kodeks postępowania Jula to część umowy podpisywanej z dostawcami, który stanowi dla nas podstawę do kontroli CSR umożliwiających nam ocenę funkcjonowania naszej współpracy z dostawcą.  Co się dzieje, gdy dostawca nie przestrzega zasad kodeksu postępowania Jula? Wówczas wspólnie przygotowujemy plan działania uwzględniający obszary wymagające poprawy i umawiamy termin kontroli, aby sprawdzić przebieg prac naprawczych. Zawsze jesteśmy gotowi dać dostawcy szansę na poprawę. W ostateczności, jeśli widzimy, że dostawca nie wprowadza sugerowanych zmian, rezygnujemy ze współpracy.

 

 Kontrole CSR – wizyta u dostawcy, która decyduje o dalszej współpracy

 

Aby mieć pewność, że nasi dostawcy stosują się do postanowień w kodeksie postępowania Jula, odbywamy u nich regularne kontrole. Przeprowadzamy kontrole CSR przy pomocy naszego własnego certyfikowanego personelu, a także posiłkujemy się zewnętrznymi organami akredytowanymi.

 

Podczas takiej kontroli robimy obchód fabryki, aby sprawdzić środowisko pracy oraz kwestie bezpieczeństwa. Jeśli przy zakładach znajduje się magazyn, stołówki czy mieszkania pracownicze, tam również przeprowadzamy kontrolę. Rozmawiamy zarówno z kierownikami, jak i pracownikami, aby uzyskać możliwie pełny obraz miejsca pracy. Poza tym sprawdzamy takie dokumenty jak listy zatrudnionych, raporty z czasu pracy oraz licencje. Jeśli wykryjemy niezgodności z kodeksem postępowania Jula, wspólnie z dostawcą sporządzamy plan działania i umawiamy się na wizytę kontrolną. 

 

Na stronie 22 naszego sprawozdania z prac na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu kontroli CSR.

 

System zgłaszania nieprawidłowości – aby każdy mógł poinformować nas, że dzieje się coś złego

 

Każdy pracownik powinien móc w bezpieczny sposób zgłosić nieprawidłowości w miejscu pracy. Dzięki naszemu systemowi zgłaszania nieprawidłowości pracownicy dostawcy mogą informować nas o zdarzeniach niezgodnych z kodeksem postępowania Jula. Każde zgłoszenie jest anonimowe i nie ma możliwości, aby powiązać je z informatorem. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu systemowi więcej osób odważy się zgłosić ewentualne nieprawidłowości czy przypadki niesprawiedliwości w miejscu pracy. System jest dostępny także dla naszych pracowników.